.

 
 
 
 

Scoutpsataljoni võitlejad osalevad öölaagris

Täna algab kaitseväe keskpolügoonil järgmise nädala lõpuni kestev Scoutpataljoni öölaager, mille peamiseks eesmärgiks on harjutada tegutsemist öisel ning piiratud nähtavusega ajal.

„Kuna meie igapäevane väljaõpe ei võimalda piisavalt harjutada tegutsemist ajal, kui nähtavus on piiratud, on eesootav laager väga vajalik. Laagris saame spetsiaalselt keskenduda nende oskuste arendamisele, mida nõuab pime aeg,“ ütles Scoutspataljoni staabiülem pataljoniülema ülesannetes major Tõnis Metjer.


Öölaager jaguneb kahte etappi, mille esimeses etapis hinnatakse A- ja B- kompanii jao- ja rühmatasemel tegutsemist. Scoutspataljoni A-kompaniis ajateenistust läbivad sõdurid on läbinud erialakursused ja jaokursuse. Nende taseme hindamiseks testitakse jao koostegutsemise ning erialaseid oskusi.Laagri teine etapp hõlmab tegevusi pimedal ajal, sealhulgas lahinglaskmisi. Selles etapis keskendutakse nii vastase kui omade üksuste tuvastamisele, orienteerumisoskuse arendamisele, erinevate manöövrite sooritamisele ning varitsus- ja ründetegevustele. Lahinglaskmised viiakse läbi käsitulirelvadest, lahingumasinad toetavad laskmisi pardakuulipildujatega.Vastutegevusse on kaasatud ka Kaitseliidu Tartu maleva luurerühma ning tankitõrje rühma liikmed, kes saavad võimaluse tutvuda Scoutspataljoni olevate lahingumasinatega. Harjutusele on kaasatud ka õhuväe helikopter R-44, mis jälgib üksuste paiknemist ning liikumist termokaameratega, mille põhjal saavad üksused hiljem tagasisidet oma varjatusest öisel ajal.Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev professionaalse väljaõppega iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline kiirreageerimissuutlikkusega manööverüksus.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10511/scoutpsataljoni-v%C3%B5itlejad-osalevad-%C3%B6%C3%B6laagris
Save as: 

12 Dec 2018

12 Dec 2018 18:33
Estonian Business 12 Dec 2018 18:33
 
 
Follow us on Twitter