.

 
 
 
 

Ühendkuningriigi orkester tähistab koostöösajandi täitumist tasuta kontserttuuriga

Ühendkuningriigi kuningliku suurtükiväe orkester tähistab Eesti ja Ühendkuningriigi vahelise sõjalise koostöö algusest saja aasta möödumist tasuta kontserttuuriga üle Eesti.

10. detsembril esinetakse kell 15:00-17:00 Türi kultuurikeskuses ning 11. detsembril kell 12:00-12:40 Rakvere spordihallis, kell 18:00 Tapa kirikus ja kell 19:30-22:00 Tapa linnakus 1. jalaväebrigaadi üksustele.


Avalikud kontserdid Türil, Rakveres ja Tapa kirikus on külastajatele tasuta. Tapa linnakus toimuv kontsert on vaid 1. jalaväebrigaadi üksustele ja nende külalistele.Ühendkuningriigi kuningliku suurtükiväe orkestrile pandi alus 18. sajandil ning see on siiani esinenud Uus-Meremaal, USA-s, Prantsusmaal, Saksamaal, Ungaris, Sloveenisas, Aafrikas, Šveitsis, Hiinas, Venemaal ja Indias.Kindral Johan Laidoner kirjutas oma mälestustes: „Kui Inglise laevastik ei oleks 1918. aasta detsembris tulnud Tallinna, oleks meie maa ja rahva saatus kujunenud küll sootuks teisiti, kui ta praegu on, – meie oleksime sattunud enamluse keerisesse.“1918. aasta 12. detsembril Tallinna saabunud Briti kergeristlejate eskaader kaitses pealinna mere poolt Balti laevastiku eest. Lisaks toetati admiral E. A. Sinclairi juhtimisel eestlasi relvade, laskemoona ja muu varustusega. Juba 21. detsembril suundusid Suurbritannia ristlejad tagasi merele, rünnates Punaarmee positsioone Kunda, Aseri ja Purtse piirkonnas. 23. detsembril toetasid Briti alused Eesti laevade Lembit, Laine ja Lood dessanti Kunda alla.Briti laevade osalus oli tähtis ka 1918. aasta 26. ja 27. detsembril toimunud operatsioonis, kus võeti vaenlaselt ära miiniristlejad Spartak ja Avtroil. Nende miiniristlejate üleandmine Eesti merejõududele tugevdas otsustavalt meie laevastiku võimekust iseseisvate operatsioonide läbiviimiseks.Kokku tegutses Vabadussõja ajal merel 274 erinevat Briti laeva ning üle 250 Eesti aluse. Briti sõjalaevastik avaldas oma panusega tugevat mõju Vabadussõja käigule – osutatud abi oli sõjast ja revolutsioonidest kurnatud Eestile oluline nii poliitiliselt kui ka majanduslikult.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10513/%C3%BChendkuningriigi-orkester-t%C3%A4histab-koost%C3%B6%C3%B6sajandi-t%C3%A4itumist-tasuta-kontserttuuriga
Save as: 

Sorry, you haven't subscribed for this topic.

 
 
Follow us on Twitter