.

 
 
 
 

Logistikapataljoni sõdurid vandusid baaskursuse lõpetamisel Eestile truudust

Täna hommikul vandusid Eestile truudust 86 sõduri baaskursuse lõpetanud ajateenijat, kes alustasid oktoobris oma teenistust toetuse väejuhatuse logistikapataljonis. Peale väljateenitud kümnepäevast puhkust jätkavad sõdurid oma väljaõpet eriala- ja jalaväetaktika kursustel.

„Te olete hästi omandanud individuaalsed sõdurioskused ja -teadmised ning teid täna vaatama tulnud lähedased võivad teie üle samamoodi uhkust tunda, nagu mina seda teen!“ ütles logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla.


Kursuse parimana lõpetanud sõdur, reamees Aleksander Sits, pälvis pataljoni ülemalt eraldi tänu ning talle anti traditsiooniliselt üle nimeline tääknuga. Kursuse parimat jagu ergutati pataljoni sümboolikat kandvate meenetega. Peale rivistust oli kursuse lõpetamise tseremooniat vaatama tulnud ajateenijate lähedastel võimalik tutvuda sõdurite elu- ja õpperuumidega.Sõduri baaskursuse lõpetamiseks pidid ajateenijad selle nädala alguses läbima ca 30 kilomeetrise lõpurännaku, kus jao suuruste üksustega orienteeruti maastikul nii päeval kui öösel ning erinevate ülesannetega kontrollpunktides demonstreeriti hindajatele omandatud sõdurioskuseid.Logistikapataljon on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on väeüksuse rahu- ja sõjaaja allüksuste ettevalmistamine, väeüksuse reservüksuste formeerimise läbiviimine, väeüksuse lahinguvalmiduse tagamine ja kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine. Logistikapataljon paikneb Ämari lennubaasi territooriumil.Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59134


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10515/logistikapataljoni-s%C3%B5durid-vandusid-baaskursuse-l%C3%B5petamisel-eestile-truudust
Save as: 

Sorry, you haven't subscribed for this topic.

 
 
Follow us on Twitter