.

 
 
 
 

KVÜÕA 2019. aasta õppemetoodilise konverentsi teemaks on „See aitab elus läbi lüüa!“

Kaitseväe ühendatud õppeasutused kutsuvad 31. jaanuaril osalema Tartus õppemetoodilisel konverentsil „See aitab elus läbi lüüa!“ehk ülekantavate pädevuste mõtestatud arendamine.

Konverentsi eesmärgiks on edendada diskussiooni ülekantavate pädevuste arengu toetamisel ja jagada sellealaseid kogemusi. Lisanduvaks eesmärgiks on õppeasutuste koostöö arendamine erinevate struktuurüksuste ja rakenduskõrgkoolide vahel.

„Konverentsil arutame koos nende oskuste ja pädevuste üle, mis aitavad elu erinevatel etappidel ja mida saab läbi õpe arendada,“ ütles konverentsi peakorraldaja Svetlana Ganina.

Ettekannetega esinevad ning töötubasid korraldavad KVÜÕA õppurid ja õppejõud, lisaks osalevad partnerid Sisekaitseakadeemiast, Eesti Lennuakadeemiast, kaitseväest ja Kaitseliidust.

Õppemetoodilised konverentsid, kus üheskoos arutatakse õppekvaliteedi üle, toimuvad KVÜÕAs alates 2014. aastast. Seniste konverentside teemad olid: „Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis“, „Ennast juhtiv õppija“ ja „Õppija arengu toetamine“.

Konverentsil osalemiseks on vajalik eelregistreerimine aadressil https://www.ksk.edu.ee/labilook/

Kaitseväe ühendatud õppeasutused on ainus riigikaitseline kõrgkool Eestis, mis annab kutsehariduse, rakendusliku kõrghariduse ja magistrikraadi sõjalises juhtimises, täiendõppe kursustel osalevad nii kaitseväelased, kaitseliitlased ja reservväelased üle Eesti ning välismaalt. Õppeasutused on ka Eesti sõjateaduse nurgakiviks, tehes koostööd Eesti kui ka välisriikide koolide, uurimisasutuste ja ettevõtetega.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10518/kv%C3%BC%C3%B5a-2019.-aasta-%C3%B5ppemetoodilise-konverentsi-teemaks-on-see-aitab-elus-l%C3%A4bi-l%C3%BC%C3%BCa%21
Save as: 

18 Jun 2019

18 Jun 2019 06:50
Estonian Business 18 Jun 2019 06:50
 
 
Follow us on Twitter