.

 
 
 
 

Soome sõjaväelogistika kadetid tutvusid kaitseväe logistikakooli tegevusega

Täna lõppes kolm päeva kestnud Soome kaitseväe sõjaväelogistika kursuslaste õppevisiit toetuse väejuhatuse logistikakooli, kus tutvuti Eestis sõjaväelogistika korralduse ja väljaõppega.

Soome kaitseväe Sõjakooli logistikaeriala kursuse kümme kadetti külastasid visiidi käigus veel toetuse väejuhatuse materjaliteenistust, mereväebaasi, Kaitseväe Akadeemiat ning 1. jalaväebrigaadi. Kaitsevägede vahelist koostööd arendavad õppe- ja tutvumisreise on korraldatud juba üle kümne aasta.

„Koostöö Soome kaitseväe logistikakooliga võimaldab meil vahetada omavahel erialaseid teadmisi ning seeläbi loomulikult panustada mõlema riigi kaitsevägede logistikaeriala arengusse,“ ütles kaitseväe logistikakooli ülem major Riho Juurik. Ta lisas, et vähetähtis pole ka vennasrahvaga kogemuste vahetamisel saavutatud kokkutöötamise efekt ning ühise keele leidmine, tänu millele on kahe riigi sõjaväelogistikute omavaheline side ja vastastikune toetus märkimisväärselt tugev.

Kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikakooli põhiülesanne on logistika taseme-, funktsiooni- ja täiendusõppe korraldamine ning kaitseväe logistikavaldkonna arendamine. Logistikakool loodi 2003. aastal tagalapataljoni koosseisu (praegune toetuse väejuhatuse logistikapataljon), eesmärgiga arendada Eestis sõjaväelogistikute koolitust. Logistikakool asub Ämari lennubaasi territooriumil.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10752/soome-s%C3%B5jav%C3%A4elogistika-kadetid-tutvusid-kaitsev%C3%A4e-logistikakooli-tegevusega
Save as: 

Sorry, you haven't subscribed for this topic.

 
 
Follow us on Twitter