.

 
 
 
 

Õhuväe uus ülem on kolonel Rauno Sirk

Kolonel Riivo Valge andis täna Ämaris toimunud pidulikul tseremoonial koos õhuväe lipuga üle juhtimise kolonel Rauno Sirgile.

„Suurimaks väljakutseks saab kindlasti olema töö personaliga - nende motiveerimine ja igapäevane käigus hoidmine,“ ütles õhuväe ülema ametisse asunud kolonel Rauno Sirk lisades, et kõige tähtsam ülesanne saab olema jätkata õhuväe peamise eesmärgi täitmist - ööpäevaringset õhuruumi seiret.

Kolonel Rauno Sirk alustas teenistust kaitseväes 1997. aastal. Ta on lõpetanud Eesti Riigikaitse Akadeemia ja Ameerika Ühendriikide õhuväe sõjakolledži ning täiendanud end erinevatel õhuväe ja juhtimisalastel kursustel.

Enne õhuväe ülema ametkohale astumist oli kolonel Sirk Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor. Varem on ta olnud lennubaasi ülem, õhuväe staabiülem ja Eesti sõjalise esindaja asetäitja NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris. 2014. aastal valiti kolonel Sirk aasta ohvitseriks.

Kolonel Sirki on autasustatud Kaitseministeeriumi kuld-rinnamärgiga, kaitseväe teenetemärgiga kaitsealaste teenete eest, kaitseväe eeskujuliku teenistuse ristiga, Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga ning kaitseväe pikaajalise teenistuse medaliga.

Pidulikul tseremoonial kõne pidanud kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem tänas kolonel Valget õhuväe juhtimise eest. „Õhuturve, õhuseire, liitlaste vastuvõtmine, õppekogunemised ja reservväelased – need on tulemused, mida on õhuvägi viimaste aastate jooksul hoidnud ja paremaks muutnud. Ma tänan kolonel Valget ka selle eest, et ta on olnud aus ülem – ta on julgenud tulla ja rääkida probleemidest ausalt. Ma arvan, et see on väga oluline iseloomuomadus ja näitab vaprust,“ ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.

Kolonel Riivo Valge jätkab oma teenistust Kaitseväe Akadeemia ülema administratsiooni ülemana.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59514


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10784/%C3%B5huv%C3%A4e-uus-%C3%BClem-on-kolonel-rauno-sirk
Save as: 

05 Dec 2019

05 Dec 2019 10:23
Estonian News 05 Dec 2019 10:23
05 Dec 2019 10:14
Estonian News 05 Dec 2019 10:14

04 Dec 2019

04 Dec 2019 15:41
Estonian News 04 Dec 2019 15:41
 
 
Follow us on Twitter