.

 
 
 
 

Video: kaitseväe juhataja pöördumine tegev- ja reservväelastele

Vabariigi valitsus otsustas täna kutsuda 823 reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 2019. Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem selgitab, miks on sellised õppekogunemised ja iga reservväelase panus Eesti riigi kaitsmisel olulised.

Link kaitseväe juhataja videopöördumisele.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10846/video:-kaitsev%C3%A4e-juhataja-p%C3%B6%C3%B6rdumine-tegev-ja-reservv%C3%A4elastele
Save as: 

21 Nov 2019

 
 
Follow us on Twitter