.

 
 
 
 

Kaitseväe logistikakoolis algavad allohvitseride spetsialiseerumismooduli kursused

Toetuse väejuhatuse logistikakool alustas osalejate rohkusest tingituna täna esmakordselt iga-aastast logistika eriala spetsialiseerumismooduli kursust kahes grupis – lisaks logistikakoolile Ämaris alustavad allohvitserid õpinguid ka 2. jalaväebrigaadi tagalapataljonis.

Ligi 30 osalejaga spetsialiseerumismooduli kursus on peamiselt mõeldud kaitseväe ühendatud õppeasutuste lahingukooli vanemallohvitseride põhikursuse õppuritele, kes omandavad kursusel teadmised ja praktilised oskused kaitseväe logistika põhifunktsioonidest, lahinguteenindustaktika alustest ning lahinguteenindusüksuse juhtimisest.

2. jalaväebrigaadis alustavad õppurid väljaõppega täna ning Ämaris 8. jaanuaril. Grupid ühinevad baasõppe tulemusi hindaval õppusel märtsis Kiltsi lennuväljal, misjärel jätkatakse väljaõpet kitsama fookusega toetuse väejuhatuse materjaliteenistuse spetsialistide eestvedamisel.

Toetuse väejuhatuse logistikakooli põhiülesanne on logistika taseme-, funktsiooni- ja täiendusõppe korraldamine ning Kaitseväe logistikavaldkonna arendamine. Logistikakool loodi tagalapataljoni koosseisu (praegune toetuse väejuhatuse logistikapataljon) 2003. aastal, eesmärgiga arendada Eestis sõjaväelogistikute koolitust ning 2012. aastast kuulub kool otse toetuse väejuhatuse ülema vahetusse alluvusse. Logistikakool asub Ämari lennubaasi territooriumil.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10045/kaitsev%C3%A4e-logistikakoolis-algavad-allohvitseride-spetsialiseerumismooduli-kursused
salvesta: 

16 dets 2018

16 dets 2018 00:08
Muu maailm 16 dets 2018 00:08

15 dets 2018

15 dets 2018 21:23
Muu maailm 15 dets 2018 21:23
15 dets 2018 18:44
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 15 dets 2018 18:44
15 dets 2018 17:54
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 15 dets 2018 17:54
15 dets 2018 04:46
Muu maailm 15 dets 2018 04:46

14 dets 2018

14 dets 2018 17:50
Siseuudised 14 dets 2018 17:50
14 dets 2018 17:45
Siseuudised 14 dets 2018 17:45
14 dets 2018 17:39
Siseuudised 14 dets 2018 17:39
14 dets 2018 15:19
Siseuudised 14 dets 2018 15:19
14 dets 2018 13:14
Muu maailm 14 dets 2018 13:14
 
 
 
 
 
  • 14 dets 2018 15:35 Naiskodukaitse saadetud kingitused tõid kuperjanovlastele jõulurõõmu
  • 14 dets 2018 11:33 Mereväelased saatsid reservi 25 aastat teeninud kolleegi
  • 14 dets 2018 10:57 Kolonel Palm võttis üle peastaabi lipu
  • 14 dets 2018 10:26 Kaitseväe juhataja kohtus Soome presidendi ja oma ametivennaga
  • 14 dets 2018 09:14 Briti eskaadri saabumise 100. aastapäeva auks mälestati langenuid
  • 13 dets 2018 19:47 Saare naised kudusid Saare sõdurpoistele soojad sokid
  • 13 dets 2018 19:47 Saare naised kudusid Saare sõdurpoistele soojad sokid
  • 13 dets 2018 11:06 Eelpaigutatud liitlasüksuse Taani kontingenti juhib uus ülem
  • 13 dets 2015 21:35 Бюллетень предварительной информации о событиях в Эстонии в понедельник, 14 декабря
  • 28 mai 2013 09:34 Интервью с Марко Михкельсоном 20.05.2013