.

 
 
 
 

Kaitseväe logistikakoolis algavad allohvitseride spetsialiseerumismooduli kursused

Toetuse väejuhatuse logistikakool alustas osalejate rohkusest tingituna täna esmakordselt iga-aastast logistika eriala spetsialiseerumismooduli kursust kahes grupis – lisaks logistikakoolile Ämaris alustavad allohvitserid õpinguid ka 2. jalaväebrigaadi tagalapataljonis.

Ligi 30 osalejaga spetsialiseerumismooduli kursus on peamiselt mõeldud kaitseväe ühendatud õppeasutuste lahingukooli vanemallohvitseride põhikursuse õppuritele, kes omandavad kursusel teadmised ja praktilised oskused kaitseväe logistika põhifunktsioonidest, lahinguteenindustaktika alustest ning lahinguteenindusüksuse juhtimisest.

2. jalaväebrigaadis alustavad õppurid väljaõppega täna ning Ämaris 8. jaanuaril. Grupid ühinevad baasõppe tulemusi hindaval õppusel märtsis Kiltsi lennuväljal, misjärel jätkatakse väljaõpet kitsama fookusega toetuse väejuhatuse materjaliteenistuse spetsialistide eestvedamisel.

Toetuse väejuhatuse logistikakooli põhiülesanne on logistika taseme-, funktsiooni- ja täiendusõppe korraldamine ning Kaitseväe logistikavaldkonna arendamine. Logistikakool loodi tagalapataljoni koosseisu (praegune toetuse väejuhatuse logistikapataljon) 2003. aastal, eesmärgiga arendada Eestis sõjaväelogistikute koolitust ning 2012. aastast kuulub kool otse toetuse väejuhatuse ülema vahetusse alluvusse. Logistikakool asub Ämari lennubaasi territooriumil.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10045/kaitsev%C3%A4e-logistikakoolis-algavad-allohvitseride-spetsialiseerumismooduli-kursused
salvesta: 

20 sept 2018

20 sept 2018 13:37
Muu maailm 20 sept 2018 13:37
20 sept 2018 12:57
Muu maailm 20 sept 2018 12:57
20 sept 2018 11:19
Siseuudised 20 sept 2018 11:19
20 sept 2018 09:30
Siseuudised 20 sept 2018 09:30

19 sept 2018

19 sept 2018 19:07
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 19 sept 2018 19:07
19 sept 2018 16:48
Siseuudised 19 sept 2018 16:48
19 sept 2018 15:46
Muu maailm 19 sept 2018 15:46
19 sept 2018 15:22
Muu maailm 19 sept 2018 15:22
19 sept 2018 14:08
Muu maailm 19 sept 2018 14:08
19 sept 2018 12:55
Eesti majandus 19 sept 2018 12:55
 
 
 
 
 
  • 19 sept 2018 16:28 Fotod: Leedu kaitseväe juhataja külastab Eestit
  • 17 sept 2018 15:51 Ukraina sõjaväelased osalevad Eestis keelekursustel
  • 13 dets 2015 21:35 Бюллетень предварительной информации о событиях в Эстонии в понедельник, 14 декабря
  • 28 mai 2013 09:34 Интервью с Марко Михкельсоном 20.05.2013
  • 02 mai 2013 09:43 Интервью с Яаком Аавиксоо 23.04.2013
  • 15 apr 2013 09:41 Интервью с Кристийной Оюланд 05.04.2013
  • 27 mai 2011 13:30 Интервью с Александром Невзоровым 07.05.2011