.

 
 
 
 

Kaitseväe logistikakoolis algavad allohvitseride spetsialiseerumismooduli kursused

Toetuse väejuhatuse logistikakool alustas osalejate rohkusest tingituna täna esmakordselt iga-aastast logistika eriala spetsialiseerumismooduli kursust kahes grupis – lisaks logistikakoolile Ämaris alustavad allohvitserid õpinguid ka 2. jalaväebrigaadi tagalapataljonis.

Ligi 30 osalejaga spetsialiseerumismooduli kursus on peamiselt mõeldud kaitseväe ühendatud õppeasutuste lahingukooli vanemallohvitseride põhikursuse õppuritele, kes omandavad kursusel teadmised ja praktilised oskused kaitseväe logistika põhifunktsioonidest, lahinguteenindustaktika alustest ning lahinguteenindusüksuse juhtimisest.

2. jalaväebrigaadis alustavad õppurid väljaõppega täna ning Ämaris 8. jaanuaril. Grupid ühinevad baasõppe tulemusi hindaval õppusel märtsis Kiltsi lennuväljal, misjärel jätkatakse väljaõpet kitsama fookusega toetuse väejuhatuse materjaliteenistuse spetsialistide eestvedamisel.

Toetuse väejuhatuse logistikakooli põhiülesanne on logistika taseme-, funktsiooni- ja täiendusõppe korraldamine ning Kaitseväe logistikavaldkonna arendamine. Logistikakool loodi tagalapataljoni koosseisu (praegune toetuse väejuhatuse logistikapataljon) 2003. aastal, eesmärgiga arendada Eestis sõjaväelogistikute koolitust ning 2012. aastast kuulub kool otse toetuse väejuhatuse ülema vahetusse alluvusse. Logistikakool asub Ämari lennubaasi territooriumil.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10045/kaitsev%C3%A4e-logistikakoolis-algavad-allohvitseride-spetsialiseerumismooduli-kursused
salvesta: 

20 märts 2018

20 märts 2018 12:15
Muu maailm 20 märts 2018 12:15
20 märts 2018 11:55
Läti ja Leedu 20 märts 2018 11:55
20 märts 2018 11:41
Muu maailm 20 märts 2018 11:41
20 märts 2018 11:34
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 20 märts 2018 11:34
20 märts 2018 11:34
Siseuudised 20 märts 2018 11:34
20 märts 2018 10:49
Siseuudised 20 märts 2018 10:49
20 märts 2018 08:20
Siseuudised 20 märts 2018 08:20

19 märts 2018

19 märts 2018 18:20
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 19 märts 2018 18:20
19 märts 2018 17:34
Muu maailm 19 märts 2018 17:34
19 märts 2018 17:05
Muu maailm 19 märts 2018 17:05
 
 
 
 
 
  • 19 märts 2018 16:38 Eesti kaitseväelased olid Best Warrior võistlusel edukad
  • 19 märts 2018 15:50 Mereväekoolis algas mereväelase baaskursus
  • 17 märts 2018 15:46 Eesti kaitseväelased said Liibanoni rahuvalvemissiooni teenistusmedalid
  • 13 dets 2015 21:35 Бюллетень предварительной информации о событиях в Эстонии в понедельник, 14 декабря
  • 28 mai 2013 09:34 Интервью с Марко Михкельсоном 20.05.2013
  • 02 mai 2013 09:43 Интервью с Яаком Аавиксоо 23.04.2013
  • 15 apr 2013 09:41 Интервью с Кристийной Оюланд 05.04.2013
  • 27 mai 2011 13:30 Интервью с Александром Невзоровым 07.05.2011