.

 
 
 
 

Kaitseväe logistikakoolis algavad allohvitseride spetsialiseerumismooduli kursused

Toetuse väejuhatuse logistikakool alustas osalejate rohkusest tingituna täna esmakordselt iga-aastast logistika eriala spetsialiseerumismooduli kursust kahes grupis – lisaks logistikakoolile Ämaris alustavad allohvitserid õpinguid ka 2. jalaväebrigaadi tagalapataljonis.

Ligi 30 osalejaga spetsialiseerumismooduli kursus on peamiselt mõeldud kaitseväe ühendatud õppeasutuste lahingukooli vanemallohvitseride põhikursuse õppuritele, kes omandavad kursusel teadmised ja praktilised oskused kaitseväe logistika põhifunktsioonidest, lahinguteenindustaktika alustest ning lahinguteenindusüksuse juhtimisest.

2. jalaväebrigaadis alustavad õppurid väljaõppega täna ning Ämaris 8. jaanuaril. Grupid ühinevad baasõppe tulemusi hindaval õppusel märtsis Kiltsi lennuväljal, misjärel jätkatakse väljaõpet kitsama fookusega toetuse väejuhatuse materjaliteenistuse spetsialistide eestvedamisel.

Toetuse väejuhatuse logistikakooli põhiülesanne on logistika taseme-, funktsiooni- ja täiendusõppe korraldamine ning Kaitseväe logistikavaldkonna arendamine. Logistikakool loodi tagalapataljoni koosseisu (praegune toetuse väejuhatuse logistikapataljon) 2003. aastal, eesmärgiga arendada Eestis sõjaväelogistikute koolitust ning 2012. aastast kuulub kool otse toetuse väejuhatuse ülema vahetusse alluvusse. Logistikakool asub Ämari lennubaasi territooriumil.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10045/kaitsev%C3%A4e-logistikakoolis-algavad-allohvitseride-spetsialiseerumismooduli-kursused
salvesta: 

18 jaan 2018

18 jaan 2018 00:02
Börs 18 jaan 2018 00:02

17 jaan 2018

17 jaan 2018 22:38
Muu maailm 17 jaan 2018 22:38
17 jaan 2018 21:49
Muu maailm 17 jaan 2018 21:49
17 jaan 2018 20:51
Siseuudised 17 jaan 2018 20:51
17 jaan 2018 19:57
Muu maailm 17 jaan 2018 19:57
17 jaan 2018 19:31
Muu maailm 17 jaan 2018 19:31
17 jaan 2018 18:01
Muu maailm 17 jaan 2018 18:01
17 jaan 2018 17:39
Siseuudised 17 jaan 2018 17:39
17 jaan 2018 14:53
Siseuudised 17 jaan 2018 14:53
17 jaan 2018 11:55
Siseuudised 17 jaan 2018 11:55
 
 
 
 
 
  • 17 jaan 2018 14:16 Kaitseväe- ja tsiviilmeedikud õpivad Tartus traumahaigeid käsitlema
  • 17 jaan 2018 10:31 Suurtükiväelased tähistasid sajandat aastapäeva jalgsirännakuga ajaloolisel marsruudil
  • 16 jaan 2018 15:40 Brigaadikindral Sirel tänas ameeriklasest Kaitsejõudude hokiklubi mängijat
  • 15 jaan 2018 16:43 Õppija arengu toetamise konverentsil osales ligi 200 inimest
  • 13 dets 2015 21:35 Бюллетень предварительной информации о событиях в Эстонии в понедельник, 14 декабря
  • 28 mai 2013 09:34 Интервью с Марко Михкельсоном 20.05.2013
  • 02 mai 2013 09:43 Интервью с Яаком Аавиксоо 23.04.2013
  • 15 apr 2013 09:41 Интервью с Кристийной Оюланд 05.04.2013
  • 27 mai 2011 13:30 Интервью с Александром Невзоровым 07.05.2011