.

 
 
 
 

Kaitseväe logistikakoolis algavad allohvitseride spetsialiseerumismooduli kursused

Toetuse väejuhatuse logistikakool alustas osalejate rohkusest tingituna täna esmakordselt iga-aastast logistika eriala spetsialiseerumismooduli kursust kahes grupis – lisaks logistikakoolile Ämaris alustavad allohvitserid õpinguid ka 2. jalaväebrigaadi tagalapataljonis.

Ligi 30 osalejaga spetsialiseerumismooduli kursus on peamiselt mõeldud kaitseväe ühendatud õppeasutuste lahingukooli vanemallohvitseride põhikursuse õppuritele, kes omandavad kursusel teadmised ja praktilised oskused kaitseväe logistika põhifunktsioonidest, lahinguteenindustaktika alustest ning lahinguteenindusüksuse juhtimisest.

2. jalaväebrigaadis alustavad õppurid väljaõppega täna ning Ämaris 8. jaanuaril. Grupid ühinevad baasõppe tulemusi hindaval õppusel märtsis Kiltsi lennuväljal, misjärel jätkatakse väljaõpet kitsama fookusega toetuse väejuhatuse materjaliteenistuse spetsialistide eestvedamisel.

Toetuse väejuhatuse logistikakooli põhiülesanne on logistika taseme-, funktsiooni- ja täiendusõppe korraldamine ning Kaitseväe logistikavaldkonna arendamine. Logistikakool loodi tagalapataljoni koosseisu (praegune toetuse väejuhatuse logistikapataljon) 2003. aastal, eesmärgiga arendada Eestis sõjaväelogistikute koolitust ning 2012. aastast kuulub kool otse toetuse väejuhatuse ülema vahetusse alluvusse. Logistikakool asub Ämari lennubaasi territooriumil.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10045/kaitsev%C3%A4e-logistikakoolis-algavad-allohvitseride-spetsialiseerumismooduli-kursused
salvesta: 

18 juuni 2018

18 juuni 2018 19:59
Muu maailm 18 juuni 2018 19:59
18 juuni 2018 18:43
Siseuudised 18 juuni 2018 18:43
18 juuni 2018 17:32
Muu maailm 18 juuni 2018 17:32
18 juuni 2018 16:46
Muu maailm 18 juuni 2018 16:46
18 juuni 2018 16:12
Muu maailm 18 juuni 2018 16:12
18 juuni 2018 16:01
Muu maailm 18 juuni 2018 16:01
18 juuni 2018 15:48
Läti ja Leedu 18 juuni 2018 15:48
18 juuni 2018 15:42
Siseuudised 18 juuni 2018 15:42
18 juuni 2018 15:41
Siseuudised 18 juuni 2018 15:41
18 juuni 2018 15:40
Muu maailm 18 juuni 2018 15:40
 
 
 
 
 
  • 18 juuni 2018 16:48 Tartus lõppes pataljoni staabiohvitseride kursus
  • 18 juuni 2018 14:53 Eestis paiknev NATO staabielement tähistas oma kolmandat aastapäeva
  • 18 juuni 2018 11:55 Eesti rahuvalvajad mehitasid Liibanoni ja Iisraeli kontrolljoonel asuva patrullbaasi
  • 18 juuni 2018 10:40 Algas sisseastumisdokumentide vastuvõtt kõrgemasse sõjakooli
  • 13 dets 2015 21:35 Бюллетень предварительной информации о событиях в Эстонии в понедельник, 14 декабря
  • 28 mai 2013 09:34 Интервью с Марко Михкельсоном 20.05.2013
  • 02 mai 2013 09:43 Интервью с Яаком Аавиксоо 23.04.2013
  • 15 apr 2013 09:41 Интервью с Кристийной Оюланд 05.04.2013
  • 27 mai 2011 13:30 Интервью с Александром Невзоровым 07.05.2011