.

 
 
 
 

Kaitseväe juhataja õnnitles sajandi vanuseks saanud veterani

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras õnnitles täna kaitseväe peastaabis 100. sünnipäeva puhul sidepataljoni veterani kapral Eduard Kuuskorit, kes võitles 1940. aastal Raua tänava lahingus punaväelaste vastu.

Kaitseväe juhataja tänas kapral Kuuskorit tema panuse eest Eesti Vabariigi kaitsmisel ning rõhutas 1939. ja 1940. aastal relvaga Eesti iseseisvust kaitsnud meeste ja naiste olulisust. „Te ei jätnud oma võitlust vaid Raua tänava lahinguga, vaid te jätkasite võitlust Eesti inimeste kaitseks ka Hauka grupi koosseisus, mille eest nõukogude võim teid pikkadeks aastateks vangilaagrisse saatis. Te olete sama vana kui Eesti riik, te olete vanem kui Eesti riik ja Eesti kaitsevägi tänab teid selle eest, kapral Kuuskor,“ ütles kindral Terras.

Kindral Terras kinkis kapral Kuuskorile kaitseväe juhataja lipu ning veteran lisas oma allkirja kaitseväe peastaabi aukülaliste raamatusse. Kapral Kuuskor külastas ka staabi- ja sidepataljoni kus koos pataljoni ülema ja ajateenijatega ühiselt lõunat sõi.

Eduard Kuuskorit on Vabariigi Presidendi poolt 2002. aastal tunnustatud Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga ning 2016. aastal staabi- ja sidepataljoni ülema poolt pataljoni kõrgeima autasuga - staabi- ja sidepataljoni rinnamärgiga.

Eduard Kuuskor on sündinud 2. jaanuaril 1918 Raplamaal kunagises Varbola vallas Russalu mõisas. Teda kasvatasid ema ja vanaema, sest isa sai 1918. aastal surma, kui sakslaste võim venelaste võimuga asendus. Pärast Venemaal vangilaagris oldud 24 aastat pääses Eduard tagasi, läks tööle Eesti Geoloogiasse ja tegutses geofüüsika alal.

1940. aasta 21. juunil teenis Eduard Kuuskor sidepataljonis ning oli üks neist, kes Tallinna 21. koolis relvastatud riigi pöörajatele vastu hakkas. Hiljem sai tulevahetus, milles langes kaks Eesti kaitseväelast, tuntuks kui Raua tänava lahing. Sidepataljoni ja riigipöörajate vahel peetud tulevahetus oli ainuke Eesti kaitseväe väeosa peetud lahing Teises maailmasõjas.

1940. aastal paiknes sidepataljon pärast kasarmute sundloovutamist Punaarmeele Raua tänava koolimajas. Juunipöörde ajal nõudsid punaväelased hoone loovutamist, kuid sidepataljoni sõdurid keeldusid relvi ära andmast. Kui koolimajale suunati Punaarmee raskekuulipilduja andsid sõdurid ära küll käes olnud relvad, kuid leidsid koolimaja õuest mobilisatsioonirelvad ning jätkasid vastupanu. Lahingus langesid allohvitser Aleksei Männikus ning reamees Johannes Mandre.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10047/kaitsev%C3%A4e-juhataja-%C3%B5nnitles-sajandi-vanuseks-saanud-veterani
salvesta: 

12 dets 2018

12 dets 2018 18:16
Siseuudised 12 dets 2018 18:16
12 dets 2018 18:06
Siseuudised 12 dets 2018 18:06
12 dets 2018 17:56
Siseuudised 12 dets 2018 17:56
12 dets 2018 15:45
Siseuudised 12 dets 2018 15:45
12 dets 2018 14:57
Siseuudised 12 dets 2018 14:57
12 dets 2018 14:50
Muu maailm 12 dets 2018 14:50
12 dets 2018 14:14
Siseuudised 12 dets 2018 14:14
12 dets 2018 13:57
Muu maailm 12 dets 2018 13:57
12 dets 2018 13:11
Muu maailm 12 dets 2018 13:11
 
 
 
 
 
  • 12 dets 2018 15:56 Logistikapataljoni sõdurid lõpetasid nooremallohvitseride kursuse
  • 12 dets 2018 13:29 NATO Kirdediviis hinnati lahingvõimeliseks
  • 12 dets 2018 10:52 Pioneeripataljoni ajateenijad õpivad rasketehnikat talitsema
  • 10 dets 2018 15:19 KVÜÕA 2019. aasta õppemetoodilise konverentsi teemaks on „See aitab elus läbi lüüa!“
  • 13 dets 2015 21:35 Бюллетень предварительной информации о событиях в Эстонии в понедельник, 14 декабря
  • 28 mai 2013 09:34 Интервью с Марко Михкельсоном 20.05.2013
  • 02 mai 2013 09:43 Интервью с Яаком Аавиксоо 23.04.2013
  • 15 apr 2013 09:41 Интервью с Кристийной Оюланд 05.04.2013
  • 27 mai 2011 13:30 Интервью с Александром Невзоровым 07.05.2011