.

 
 
 
 

Viimane Taani diviisi juhitud õppus testis staapide tõhusust

Eelmisel nädalal lõppes viimane Taani diviisi poolt juhitud staabiõppus Red Knight, kus osales üle 400 staabiohvitseri ja –allohvitseri Eestist, Lätist, Leedust ning Taanist.

„Red Knight andis suurepärase võimaluse kontrollida staabitöö kvaliteeti, oskust koordineerida tegevusi naaberüksuste ja vastuvõtva riigi esindajatega ning staabi võimekust reageerida muutuvatele oludele.Üksikasjalik tagasiside, mida iga õppusel osalenud staap diviisiülemalt sai, aitab meil muuta planeerimist veelgi tõhusamaks,“ ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.

Õppuse lõputseremoonial tõi Taani diviisi ülem esile õppuse õnnestumisse märkimisväärset panust andnud kaitseväelasi, teiste hulgas sai diviisiülema tänukirja ja mündi pühendunud töö eest ka 1. jalaväebrigaadi teabehaldur vanemveebel Tanel Vichterpal.

Õppusega treeniti lahingutegevuse planeerimist rahvusvahelises keskkonnas, et see oleks tõhus, kiire, sujuv ning koordineeritud.

Red Knight on osa Taani diviisi väljaõppetsüklist, kus vastavalt õppuse stsenaariumile harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist Balti riikides, et tõrjuda fiktiivse Botnia riigi rünnak. Väljaõppetsükli järgmist samuti Leedus toimuvat õppust Saber Knight juhib juba Põhjadiviis.

Otsus Põhjadiviisi asutamise kohta võeti vastu eelmise aasta juulis toimunud NATO tippkohtumisel Brüsselis. Eesti kaitseväe 1. ja 2. jalaväebrigaad on varasemalt Taani diviisi eestvedamisel toimunud staabiõppustel osalenud juba aastaid.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10572/viimane-taani-diviisi-juhitud-%C3%B5ppus-testis-staapide-t%C3%B5husust
Save as: 

18 Apr 2019

18 Apr 2019 20:21
Estonian News 18 Apr 2019 20:21
18 Apr 2019 19:42
Estonian News 18 Apr 2019 19:42
18 Apr 2019 17:59
Estonian News 18 Apr 2019 17:59
18 Apr 2019 15:43
Estonian News 18 Apr 2019 15:43
18 Apr 2019 14:58
Estonian News 18 Apr 2019 14:58

17 Apr 2019

17 Apr 2019 17:49
Estonian News 17 Apr 2019 17:49

16 Apr 2019

16 Apr 2019 18:08
Estonian News 16 Apr 2019 18:08
 
 
Follow us on Twitter