.

 
 
 
 

Eksperdid asuvad arendama uusi kübertehnilisi teadmisi

Kaitseväe küberväejuhatus korraldab koostöös Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia üliõpilaskogu ja Kaitseliidu Küberkaitseüksusega 15. märtsil Harju malevas esmakordselt kõigile huviliste avatud ürituse „K48 Defence Makeathon“.

Tegemist on üritusega, mis koondab kokku tudengid, kaitsetööstuse eksperdid ja noored insenerid, kes muudavad 48 tunni jooksul lennukad ideed töötavateks toodeteks. „Ürituse üheks eesmärgiks on tutvustada noortele võimalusi ajateenistuse ajal oma kübertehnilisi teadmisi arendada,“ ütles kapten Tarmo Aia küberväejuhatusest ning lisas, et toimuva ürituse käigus lahendatakse ka praktilisi militaarsfäärist pärinevaid tehnoloogilisi probleeme.

„Probleemid ja ideed esitatakse osalejate endi poolt kohe ürituse alguses, niinimetatud pitch vormis, mille järel saavad insenerid valida endile välja kõige rohkem huvi pakkuvamad teemad, mille kallal alustatakse lahenduste väljatöötamist, sealjuures on inseneridel võimalus ka abi paluda osalevatelt mentoritelt,“ ütles kapten Aia.

Ürituse lõpus hinnatakse teostatud idee insenertehnilist taset misjärel valivad korraldajad koostöös mentoritega välja parimad, keda ka autasustatakse. Kui teistel sarnastel niinimetatud Garage48-tüüpi üritustel pannakse rõhku just toote ärilisele poolele, siis K48 keskendub insenertehnilistele lahendustele.

Küberväejuhatuse ajateenijad on eelnevalt Garage48 projektis osalenud kahel korral, kus esimesel korral pälviti tehniliselt parima võistkonna tiitel ning teisel korral saavutati teine koht. Varasemalt on küberväejuhatus koos Kaitseliiduga korraldanud kaks omavahelist positiivset tagasisidet saanud K48 üritust, mistõttu otsustati seekord korraldada üritus kõigile huvilistele avatult. Ürituse korraldusmeeskond koosneb küberväejuhatuse ajateenijatest, ajateenijatest, TalTech-tudengitest ja kaitseliitlastest kui vabatahtlikest kaitseliidu inseneridest.

Küberväejuhatus loodi 2018. aastal ning koondab endas kaitseministeeriumi valitsemisala küberalast kompetentsi. Väejuhatuse ülesanneteks on operatsioonide korraldamine küberruumis, kaitseministeeriumi valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine, valitsemisala küberturbe, kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine, sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ja formeerimise korraldamine, küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ja koordineerimine, kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine ning infooperatsioonide korraldamine.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10606/eksperdid-asuvad-arendama-uusi-k%C3%BCbertehnilisi-teadmisi
Save as: 

20 May 2019

20 May 2019 16:15
Estonian News 20 May 2019 16:15

18 May 2019

18 May 2019 20:02
Estonian News 18 May 2019 20:02
18 May 2019 19:30
Estonian News 18 May 2019 19:30
 
 
Follow us on Twitter