.

 
 
 
 

Eesti relvastuskontrolli ohvitserid inspekteerisid Ukraina üksusi

Eesti poolt juhitud viieliikmeline relvastuskontrolli delegatsioon inspekteeris eelmise nädal Ukrainas Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni Viini dokumendi täitmise raames Ukraina maaväe üksusi.

Kolm Eesti ohvitseri koos Soome ja Leedu ametivendadega inspekteerisid kontrolli raames Ukraina maaväe 92. üksik-mehhaniseeritud brigaadi, 93. üksik-mehhaniseeritud brigaadi, 25. üksik-õhudessant brigaadi ning 55. üksik-suurtükiväe brigaadi.

„Ukraina pool oli väga avatud ja aus, kõikidele küsimustele saime väga põhjalikke vastuseid, saime tutvuda üksustega, väeosadega ja harjutusväljadega, seega meie missioon sai edukalt täidetud,“ ütles inspektorite meeskonna ülem kolonelleitnant Peeter Kõiv.

Relvastuskontrollide eesmärgiks on usalduse ja julgeoleku kindlustamine OSCE liikmesriikide vahel. Vastavalt OSCE Viini dokumendi julgeoleku- ja usaldusmeetmetele võivad organisatsiooni liikmesriigid omavahel teha kuni 48-tunniseid inspekteerimisvisiite.

Eesti kaitseväe relvastuskontrolli inspektorid on käesoleval aastal jälginud Viini dokumendi raames Valgevene relvajõude õppuseid, samuti osalevad eestlased NATO riikide juhitud inspektsioonidest.

Euroopa julgeoleku ja koostööorganisatsiooni liikmesriigid võimaldavad Viini dokumendi raames üksteisele ülevaate oma relvastusest ja isikkoosseisust ning lubavad tutvuda väeosade ja baasidega. Samuti teavitavad liikmesriigid üksteist kindlaksmääratud korras sõjalistest õppustest, kus osaleb teatud arv lahingutehnikat või sõjaväelasi. Euroopa julgeoleku ja koostööorganisatsiooni (OSCE) kuulub 57 riiki Euroopast, Kesk-Aasiast ja Põhja-Ameerikast.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10653/eesti-relvastuskontrolli-ohvitserid-inspekteerisid-ukraina-%C3%BCksusi
Save as: 

19 Aug 2019

19 Aug 2019 20:17
Estonian News 19 Aug 2019 20:17

17 Aug 2019

17 Aug 2019 13:28
Estonian News 17 Aug 2019 13:28
 
 
Follow us on Twitter