.

 
 
 
 

Mereväekoolis algas laevakaitse baaskursus

Mereväekoolis algas täna seitsmenädalane laevakaitse baaskursus, millel osalevaid mereväelasi koolitatakse kaitsma laevu sõjalise ohu eest.

„Kursuse läbinud reservväelased on mereväe täiendav tulejõud osalemaks laevade kaitse- ja julgeolekuga seotud lahingülesannetes ja operatsioonides,“ ütles kursuse ülem kaptenmajor Rait Luks. „Väljaõppe läbinutena on nad valmis sadamas ja merel olles kaitsma mereväe sõjalaevu ja ka tsiviilaluseid.“


Alates 2016. aastast mereväes korraldatav laevakaitse baaskursus hõlmab merelaevade maalt ja merelt kaitsmiseks vajaliku relvastuse-, varustuse- ning väikeüksuste taktikate õpet. Harjutatakse laevade pardakontrollide läbiviimist, pardumise taktikaid, rünnakute tõrjumist, merevaatlust, meresidet ja navigatsiooni ning vahiteenistuse rutiini. Lisaks toimuvad käsivõitlustreeningud.Mereväe tegevväelased on osalenud laevakaitsemeeskondadega kokku kuuel Vahemeres ja Aafrika rannikul toimunud missioonil.Miinisadamas asuv mereväekool annab mereväelastele merenduslikku baasväljaõpet ja meresõjalist väljaõpet. Koolitatakse nii mereväe ajateenijaid, tegevväelasi, reservväelasi kui kadette. Mereväekool tegeleb ka uurimus- ja arendustööga, koordineerib õppetegevust mereväes ning nõustab mereväelist väljaõpet ja õppetegevust kaitseväes.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10654/merev%C3%A4ekoolis-algas-laevakaitse-baaskursus
Save as: 

27 May 2019

27 May 2019 13:54
Estonian Business 27 May 2019 13:54
27 May 2019 00:30
Estonian News 27 May 2019 00:30

26 May 2019

26 May 2019 21:47
Estonian News 26 May 2019 21:47
 
 
Follow us on Twitter