.

 
 
 
 

Mereväekoolis algas laevakaitse baaskursus

Mereväekoolis algas täna seitsmenädalane laevakaitse baaskursus, millel osalevaid mereväelasi koolitatakse kaitsma laevu sõjalise ohu eest.

„Kursuse läbinud reservväelased on mereväe täiendav tulejõud osalemaks laevade kaitse- ja julgeolekuga seotud lahingülesannetes ja operatsioonides,“ ütles kursuse ülem kaptenmajor Rait Luks. „Väljaõppe läbinutena on nad valmis sadamas ja merel olles kaitsma mereväe sõjalaevu ja ka tsiviilaluseid.“


Alates 2016. aastast mereväes korraldatav laevakaitse baaskursus hõlmab merelaevade maalt ja merelt kaitsmiseks vajaliku relvastuse-, varustuse- ning väikeüksuste taktikate õpet. Harjutatakse laevade pardakontrollide läbiviimist, pardumise taktikaid, rünnakute tõrjumist, merevaatlust, meresidet ja navigatsiooni ning vahiteenistuse rutiini. Lisaks toimuvad käsivõitlustreeningud.Mereväe tegevväelased on osalenud laevakaitsemeeskondadega kokku kuuel Vahemeres ja Aafrika rannikul toimunud missioonil.Miinisadamas asuv mereväekool annab mereväelastele merenduslikku baasväljaõpet ja meresõjalist väljaõpet. Koolitatakse nii mereväe ajateenijaid, tegevväelasi, reservväelasi kui kadette. Mereväekool tegeleb ka uurimus- ja arendustööga, koordineerib õppetegevust mereväes ning nõustab mereväelist väljaõpet ja õppetegevust kaitseväes.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10654/merev%C3%A4ekoolis-algas-laevakaitse-baaskursus
Save as: 

19 Aug 2019

19 Aug 2019 20:17
Estonian News 19 Aug 2019 20:17

17 Aug 2019

17 Aug 2019 13:28
Estonian News 17 Aug 2019 13:28
 
 
Follow us on Twitter