.

 
 
 
 

Eesti kaitseväelased harjutavad lõunanaabritega Lätis ühist piiriülest koostööd

2. jalaväebrigaadi kaitseväelased harjutavad sel nädalal Lätis õppusel Zobens koos Läti Zemessardze 2. brigaadi üksustega tegutsemist nii kriisi kui hübriidsõja tingimustes.

„Oleme viimastel aastatel korduvalt harjutanud koos Läti Zemessardze 2. brigaadiga, sest meie vastutusalad on kõrvuti. Piiriülene koostöö on kriisiolukorras äärmiselt tähtis ning iga ühine õppus muudab seda sujuvamaks,“ ütles 2. jalaväebrigaadi staabiohvitser kapten Andrei Šlabovitš.

Kokku osaleb õppusel Zobens üle 30 tegevväelase ning ajateenija 2. jalaväebrigaadi staabist ja Kuperjanovi jalaväepataljonist. Nende peamine ülesanne on täita vastutegevusega seonduvaid ülesandeid ning sellega aidata treenida Zemessardze üksuste valmisolekut kriisiolukordadeks.

2. jalaväebrigaad on Lõuna-Eesti sõjalise kaitse eest vastutav kaitseväe struktuuriüksus. Üksuse rahuaegsesse koosseisu kuuluvad Kuperjanovi jalaväepataljon, tagalapataljon ja staabi-sidekompanii. Ülejäänud üksused formeeritakse sõjaolukorras regulaarselt täiendõpet saavate reservväelaste baasil.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10813/eesti-kaitsev%C3%A4elased-harjutavad-l%C3%B5unanaabritega-l%C3%A4tis-%C3%BChist-piiri%C3%BClest-koost%C3%B6%C3%B6d
Save as: 

27 Feb 2020

27 Feb 2020 09:53
Estonian News 27 Feb 2020 09:53

26 Feb 2020

26 Feb 2020 13:39
Estonian Business 26 Feb 2020 13:39
26 Feb 2020 12:44
Estonian Business 26 Feb 2020 12:44
 
 
Follow us on Twitter