.

 
 
 
 

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile maksukorralduse seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile maksukorralduse seaduse ja teiste seonduvate seaduste muutmise väljatöötamiskavatsuse. Kavatsuses täpsustatakse maksuhalduri õigusi, samuti on plaanis seadustada Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettepanek ettevõtete käivete ja tööd tegevate isikute arvu avalikustamiseks.

Käibemaksukohustuslase maksustatava käibe ning maksukohustuslaste tööd tegevate isikute arvu avaldamine tagab läbipaistvama konkurentsikeskkonna, aitab kaasa maksukuulekusele ja annab avalikkusele parema ettekujutuse ettevõtja panusest riigieelarvesse.


Maksuhalduri õigusi täpsustatakse väljatöötamiskavatsuses ettepanekuga anda maksuhaldurile põhjendatud kahtluse korral õigus teha menetlustoiminguid (nõuda teavet ja dokumente, teha dokumentidest ärakirju ja väljavõtteid jne) õigusrikkumiste ära hoidmiseks enne maksudeklaratsiooni esitamise tähtaja saabumist. Sama õigus on maksu- ja tolliametil tollivaldkonnas.

Maksuhaldurile on see vajalik näiteks olukorras, kus on kahtlus, et isik on varem osalenud käibemaksupettuses ning teeb jooksvalt tehinguid sellise kaubaga, mida müüakse kiirelt edasi või kaupa tegelikult pole – tehing on näiline – ja mille olemasolu on hiljem keeruline kontrollida. Samuti on seda vaja kinnisvara kontrollides, et tuvastada selle kasutus, ja varjatud käibe kontrollimisel. Sellistel juhtudel on tagantjärele kasutuseesmärki või käivet tõendavaid asjaolusid raske leida.

Maksuhaldur on sellise ennetava kontrollimenetluse alustamisel kohustatud maksukohustuslasele oma korralduses ajendeid piisavalt selgitama. Muudatuse ajendiks on muuhulgas riigikohtu otsus . Samuti täpsustatakse seaduses riiklike registrite andmete kasutamise ning vallasasjade läbivaatuse regulatsiooni.

Elektroonilise side seaduses plaanitakse täpselt sätestada, millist infot on maksuhalduril õigus sideettevõtjalt maksumenetluse läbiviimisel saada, kuna praegune regulatsiooni tõlgendamine vajab selgitust. Väljatöötamiskavatsuses analüüsitakse ka vastutusmenetluse regulatsiooni ning õigusjärgluse realiseerimise korda. Väljatöötamiskavatsusega saab tutvuda eelnõude infosüsteemis , see on saadetud kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja asjaosalistele organisatsioonidele.

Allikas: rahandusministeerium


http://www.emta.ee/index.php?id=36731&tpl=1026
salvesta: 

17 aug 2019

17 aug 2019 15:42
Muu maailm 17 aug 2019 15:42
17 aug 2019 13:09
Siseuudised 17 aug 2019 13:09
17 aug 2019 12:32
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 17 aug 2019 12:32
17 aug 2019 01:54
Muu maailm 17 aug 2019 01:54

16 aug 2019

16 aug 2019 21:41
Muu maailm 16 aug 2019 21:41
16 aug 2019 21:30
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 16 aug 2019 21:30
16 aug 2019 21:20
Siseuudised 16 aug 2019 21:20
16 aug 2019 17:22
Eesti majandus 16 aug 2019 17:22
16 aug 2019 17:21
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 16 aug 2019 17:21
16 aug 2019 17:07
Muu maailm 16 aug 2019 17:07
 
 
 
 
 
  • 16 aug 2019 14:46 Ligi 1700 ajateenijat lõpetasid sõduri baaskursuse ning andsid sõdurivande
  • 16 aug 2019 14:13 Sõjalaevad Wambola ja Admiral Cowan said uued komandörid
  • 13 dets 2015 21:35 Бюллетень предварительной информации о событиях в Эстонии в понедельник, 14 декабря
  • 28 mai 2013 09:34 Интервью с Марко Михкельсоном 20.05.2013
  • 02 mai 2013 09:43 Интервью с Яаком Аавиксоо 23.04.2013
  • 15 apr 2013 09:41 Интервью с Кристийной Оюланд 05.04.2013
  • 27 mai 2011 13:30 Интервью с Александром Невзоровым 07.05.2011