.

 
 
 
 

Kaitseväe staabilaev osaleb meresõjalisel õppusel Baltic Fortress

Kaitseväe staabi- ja toetuslaeva Wambola meeskond osaleb täna Lätis alanud meresõjalisel õppusel Baltic Fortress, kus harjutatakse nii mereteede kaitsmist kui vabadena hoidmist.

„Baltic Fortress on praktiline lõpuharjutus Balti riikide ühisele mereväeohvitseride tasemekursuse õppuritele, ilmestades sealjuures Eesti, Läti ja Leedu vahel toimivat väljaõppealast koostööd ning mereoperatsioonide planeerimise võimekust,“ ütles mereväe laevastiku operatsioonistaabi ülem kaptenleitnant Ivo Värk. „Toimivaid väljaõppealaseid koostöövorme on Balti riikides veel, näiteks on Eesti mereväekoolis rahvusvaheline NATO sidekursus ning Lätis miinituukrite väljaõpe. Ühtlustatud teadmised hõlbustavad Balti riikide mereväelaste seas ühise keele leidmist, andes eelduse operatiivseks reageerimiseks võimalikele kriisiolukordadele.“

20.-24. maini peetava õppuse Baltic Fortress stsenaariumi kohaselt peavad ligi 300 kaitseväelast Balti riikidest võimaldama strateegilise ressursi meritsi Liepaja sadamasse vedamise. Nädala vältel harjutatakse tavatus ohukeskkonnas sadamat ümbritsevate laevateede vabadena hoidmist, sadamakaitse protseduure, ankrualade kontrollimist ning miinitõrjet.

Esmakordselt on naaberriigis peetavale õppusele kaasatud ka kuus kaitseväe akadeemia mereväe põhikursuse kadetti, kes saavad Baltic Fortressil vajaliku lisakogemuse navigatsiooniohvitserideks või laevamehhaanikuteks õppimisel. Kadettide osalusel juhitakse staabi- ja toetuslaeva Wambolat rannikualadel, kasutamata tavapärast navigeerimist hõlbustavate GPS signaalide ning radarite asemel hoopis optilisi vahendeid ning paberkandjatel olevaid merekaarte.

Õppusel osalevad lisaks eestlaste Wambolale ka Läti sõjalaevad LVNS Virsaitis, LVNS Tālivaldis, LVNS Varonis ning LVNS Jelgava. Harjutustesse on kaasatud ka Läti õhuväe helikopterid. Leedu panustab miinijahtijaga LNS Skalvis ja patrullaevaga LNS Zemaitis.

Õppus Baltic Fortress on väljundiks Läti kaitseväe akadeemias õppivatele Eesti, Läti ja Leedu mereväe staabiohvitseridele, kelle jaoks on miinitõrjeoperatsioonide planeerimine ja juhtimine ning ka NATO-üleste protseduuride rakendamine osa täiendkoolituse õppekavast.

Baltic Fortress on meresõjaline õppus, mida korraldab igal aastal üks Balti riikide merevägedest. Järgmisel aastal harjutatakse mereteede kaitsmist Eestis.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10727/kaitsev%C3%A4e-staabilaev-osaleb-meres%C3%B5jalisel-%C3%B5ppusel-baltic-fortress
salvesta: 

22 okt 2019

22 okt 2019 02:13
Muu maailm 22 okt 2019 02:13

21 okt 2019

21 okt 2019 22:42
Muu maailm 21 okt 2019 22:42
21 okt 2019 21:36
Muu maailm 21 okt 2019 21:36
21 okt 2019 21:28
Muu maailm 21 okt 2019 21:28
21 okt 2019 20:46
Muu maailm 21 okt 2019 20:46
21 okt 2019 20:00
Muu maailm 21 okt 2019 20:00
21 okt 2019 13:45
Muu maailm 21 okt 2019 13:45

20 okt 2019

20 okt 2019 18:10
Muu maailm 20 okt 2019 18:10
 
 
 
 
 
  • 21 okt 2019 16:29 Liitlaste rasketehnika liigub Eesti suunas
  • 21 okt 2019 09:51 Stardib esseekonkurss „Eesti merekaitse tulevik“
  • 20 okt 2019 21:45 Lõppes lisaõppekogunemine Okas
  • 13 dets 2015 21:35 Бюллетень предварительной информации о событиях в Эстонии в понедельник, 14 декабря
  • 28 mai 2013 09:34 Интервью с Марко Михкельсоном 20.05.2013
  • 02 mai 2013 09:43 Интервью с Яаком Аавиксоо 23.04.2013
  • 15 apr 2013 09:41 Интервью с Кристийной Оюланд 05.04.2013