.

 
 
 
 

Kuperjanovlased veedavad harjutusnädala Valgamaal

Ligi 120 ajateenijat Kuperjanovi jalaväepataljonist täiendavad sel nädalal Valgamaal õppuse „Punane Briljant“ raames teadmisi jalaväejao taktikast ning sooritavad laskeharjutusi nii automaatidest kui ka jao toetusrelvadest.

„See on esimene harjutus, kus oma erialased õpingud lõpetanud jaoülemad saavad alustada meeskonna ehitamisega ning jao liikmed kinnistada omandatud erialaoskusi väikeüksuse koosseisus. Osaletakse laskmistel, harjutatakse patrullis liikumist. Metsniku harjutusala võimaldab seda kõike väga hästi teha, sellepärast me Valga malevat igal aastal külastamegi,“ ütles kompaniiülem kapten Tõnu Niilo.

Selle nädala neljapäevani kestva väliharjutuse peamine eesmärk on arendada jalaväejagude taktikalisi oskusi eeskätt rünnakul ja patrullimisel. Sellele lisaks täiendavad sõdurid laskeoskust nii automaatrelvadest kui jaos toetusrelvadena kasutusel olevatest tankitõrjegranaadiheitjatest ja kuulipildujatest. Autojuhtidena teenivad sõdurid kinnistavad pimedas sõitmise oskuseid.

„Punane Briljant“ on osa allüksusekursusest, mis kestab sisuliselt väljaõppetsükli kulminatsiooniks oleva suurõppuseni Kevadtorm. Praegu, kursuse algusjärgus, keskendutakse jagude tasemel koostööõppele, hiljem treenitakse kokku nii rühma, kompanii kui pataljoni raamistikus.

2. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv Kuperjanovi jalaväepataljon on üks kaitseväe suurimaid väljaõppeüksuseid. Pataljonis saavad väljaõppe nii jalaväe-, miinipilduja- kui erinevatel lahingutoetuserialadel teenivad sõdurid.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59754


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10939/kuperjanovlased-veedavad-harjutusn%C3%A4dala-valgamaal
Отображать как: 

28 Mar 2020

28 Mar 2020 20:40
Kõik BNS Lätilt 28 Mar 2020 20:40
28 Mar 2020 17:50
Новости Эстонии 28 Mar 2020 17:50
28 Mar 2020 12:32
Новости Эстонии 28 Mar 2020 12:32
28 Mar 2020 11:43
Новости Эстонии 28 Mar 2020 11:43

27 Mar 2020

 
 
 
 
 

There are no news lines.