.

 
 
 
 

21. jalaväepataljoni reservväelased värskendavad õppekogunemisel teadmisi

Sel nädalal kogunevad Lõuna-Eestis 2. jalaväebrigaadi 21. jalaväepataljoni reservväelastest ülemad, et värskendada sõjalisi teadmisi ja oskusi ning valmistuda sõjaaja ülesannete täitmiseks.

Sel nädalal kogunevad Lõuna-Eestis 2. jalaväebrigaadi 21. jalaväepataljoni reservväelastest ülemad, et värskendada sõjalisi teadmisi ja oskusi.

„Reservväelastest ülematel on 21. jalaväepataljoni tegevuses võtmetähtsus. Tänaseks on nende ajateenistusest möödunud vähemalt kolm aastat ja on paras aeg olulisemad tegevused uuesti meelde tuletada“, ütles 21. jalaväepataljoni ülem major Indrek Sarap.

Viis päeva vältaval õppekogunemisel täiendavad reservväelased nii taktikalisi teadmisi kui ka laskeoskuseid. „Pühapäevani kestval õppekogunemisel proovitakse läbi ja valmistatakse ette tegevused, mis reservväelastest ülematel tuleb teha kogu 21. jalaväepataljoni teenistusse kutsumisel ehk formeerimisel,“ ütles major Sarap. Põhitähelepanu on formeerimisel ja sellele järgneval väljaõppel, aga reservväelased teevad ka erinevaid meeskonnaharjutusi ja võistlevad orienteerumises. Kokku osaleb õppekogunemisel ligi 75 reservväelast.

21. jalaväepataljon on üks kolmest 2. jalaväebrigaadi reservstruktuuri kuuluvast jalaväepataljonist. Üksusesse kuuluvatele reservväelastele viiakse regulaarselt läbi õppekogunemisi, et hoida alal nende lahingvalmidust ning värskendada erialaseid oskusi.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59759


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10943/21.-jalav%C3%A4epataljoni-reservv%C3%A4elased-v%C3%A4rskendavad-%C3%B5ppekogunemisel-teadmisi
Отображать как: 

28 Mar 2020

28 Mar 2020 20:40
Kõik BNS Lätilt 28 Mar 2020 20:40
28 Mar 2020 17:50
Новости Эстонии 28 Mar 2020 17:50
28 Mar 2020 12:32
Новости Эстонии 28 Mar 2020 12:32
28 Mar 2020 11:43
Новости Эстонии 28 Mar 2020 11:43

27 Mar 2020

 
 
 
 
 

There are no news lines.