.

 
 
 
 

Homme algab Eesti vetes Baltimaade suurim miinitõrjeoperatsioon Open Spirit

Homme algab Eesti vetes rahvusvaheline miinitõrjeoperatsioon Open Spirit 2015, millest võtab osa 15 riiki, 19 laeva ja 7 tuukrimeeskonda. Tegemist on suurima miinitõrjeoperatsiooniga Balti riikides sel aastal, kus osaleb tänavu kokku ligi 700 mereväelast.

15.-29. maini aset leidva miinitõrjeoperatsiooni eesmärgiks on Eesti veeteede puhastamine maailmasõdade-aegsetest lõhekehadest ning operatsioonil osalevate üksuste vahelise koostöö harjutamine.

Eesti mereväe juhitaval operatsioonil on kolm tegevuspiirkonda – Tallinna laht, Irbe väin ning Muhu ja Saaremaa rannik. Tallinna lahes ja Irbe väinas tegutsevad miinitõrjelaevade grupid, kelle ülesandeks on avastada ning kaardistada või teha kahjutuks nende tegevuspiirkonnast leitud lõhkekehad.

Muhu saarel Lõunaranna sadamas hakkab paiknema miinituukrite laager ja sealt viiakse läbi miinituukrite operatsioon Saaremaa ja Muhu saare rannikuvetes. Sellest võtavad osa seitsme riigi miinituukrite meeskonnad: Ameerika Ühendriigid, Eesti, Kanada, Rootsi, Saksamaa, Poola ja Läti. Operatsiooni toetab Eesti mereväe laevastiku tuukri- ja toetuslaev Tasuja.

Eesti merevägi osaleb miinitõrjeõppusel miinijahtijatega Admiral Cowan ja Sakala ning tuukri- ja toetuslaevaga Tasuja. Lisaks ligikaudu sajale Eesti mereväelasele võtab miinitõrjeoperatsioonist osa ka kümmekond Tallinna maleva meredivisjoni kaitseliitlast, kes annavad oma panuse staabiohvitseridena operatsioonistaabis, laevaohvitseridena mereväe laevade ning läviohvitseridena liitlaste laevadel.

Miinitõrjeoperatsioonist Open Spirit 2015 võtavad osa Ameerika Ühendriigid, Belgia, Eesti, Holland, Kanada, Leedu, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani ja Ühendkuningriigid. Õppusel osalevad oma laevade ja meeskondadega NATO 1. miinitõrjeeskaader (SNMCMG1) ja Balti miinitõrjeeskaader (Baltron).

Miinitõrjeoperatsioonil Open Spirit 2015 osalevad laevad: Lobelia (Belgia); Admiral Cowan, Sakala, Tasuja (Eesti); Willemstadt (Holland); Skalvis, Kursis (Leedu); Virsaitis (Läti); Rauma, Olav Tryggvason, Maaloey (Norra); Mewa (Poola); Eridan (Prantsusmaa); Sturkö, Kullen (Rootsi); Donau, Auerbach (Saksamaa); DEN M/V Blue Capella (Taani) ja HMS Quorn (Ühendkuningriigid). Lisaks laevadele kasutatakse lõhkekehade avastamiseks ka viite mehitamata pealveedrooni.

Open Spirit on Balti riikide merevägede poolt korraldatav miinitõrjeoperatsioon, mis toimub kord aastas rotatsiooni korras Eestis, Lätis või Leedus. Viimati toimus Open Spirit Eestis 2012. aastal.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/8697/homme-algab-eesti-vetes-baltimaade-suurim-miinit%C3%B5rjeoperatsioon-open-spirit
Save as: 

17 Sep 2020

17 Sep 2020 21:19
Estonian Business 17 Sep 2020 21:19
 
 
Follow us on Twitter