.

 
 
 
 

Ukraina relvastuskontrolli ohvitserid inspekteerisid Eesti kaitseväe üksusi

Ukraina relvastuskontrolli keskuse delegatsioon viibis ajavahemikul 6-10. mai Eestis, et Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE) Viini dokumendi täitmise raames hinnata ja inspekteerida Eesti kaitseväe üksusi.

Ukraina relvastuskontrolli keskuse delegatsioon külastas kaitseväe keskpolügooni, 1. jalaväebrigaadi ning 2. jalaväebrigaadi. Aruanne hindamis- ja inspektsiooni visiidi tulemustest edastatakse kõigile OSCE liikmesmaadele.

“Inspektorid jäid nähtuga rahule,” ütles kaitseväe relvastuskontrolligrupi ülem kolonelleitnant Peeter Kõiv. Ta lisas, et inspektsioon vastas OSCE Viini dokumendi nõuetele.

Viini dokumendi raames võimaldavad Euroopa julgeoleku ja koostööorganisatsiooni liikmesriigid üksteisele ülevaate oma relvastusest ja isikkoosseisust ning lubavad tutvuda väeosade ja baasidega, samuti teavitavad kindlaksmääratud korras sõjalistest õppustest, kus osaleb teatud arv lahingutehnikat või sõjaväelasi. Euroopa julgeoleku ja koostööorganisatsiooni (OSCE) kuulub 57 riiki Euroopast, Kesk-Aasiast ja Põhja-Ameerikast.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10716/ukraina-relvastuskontrolli-ohvitserid-inspekteerisid-eesti-kaitsev%C3%A4e-%C3%BCksusi
Save as: 

28 May 2020

 
 
Follow us on Twitter