.

 
 
 
 

Kevadtormi lahinglaskmiste faas algas 1. jalaväebrigaadi rünnakuga

Üle 400 kaitseväelase peamiselt 1. jalaväebrigaadi Kalevi ja Viru jalaväepataljonidest osalesid nädalavahetusel keskpolügoonil lahinglaskmistel ja tõestasid ajateenijate ning reservväelaste valmisolekut vajadusel tuleülesandeid reaalselt täita.

Kui möödunud nädalal said Kevadtormil osalejad näidata enda riigikaitsealaseid oskusi Ida-Virumaal peetud aktiivsetes lahingutes, kus kasutati vaid imitatsioonivahendeid, siis laupäevast alanud 1. ning 2. jalaväebrigaadide lahinglaskmised nõuavad sõduritelt nii täpsust sihtmärkide tabamisel kui ka erinevate manöövrite sooritamist pataljoni koosseisus.

Laupäeval lahinglaskmisi külastanud Kevadtormi üldjuht kindralmajor Indrek Sirel kiitis nii osalejate kui ka lahinglaskmiste korraldajate sooritust hindele väga hea: „Lahinglaskmiste ettevalmistamine oli omaette väljakutse. Väga hea töö korraldajate poolt. Üksused tegutsesid väga hästi ning eriti hea meel on mul selle üle, et mõlemad brigaadi jalaväepataljonid ning neid toetavad lahingtoetusüksused tegutsevad ühtselt,“ ütles kindralmajor Sirel ja lisas, et ka laskmistel osalenud reservväelased tegutsesid väga professionaalselt.

Laskeharjutuse näol oli tegemist kompanii rünnakuga pataljoni raamistikus, lisaks pidid üksused täitma ka tiibamis- ning kiirkaitseülesandeid. Laskeharjutusel osales korraga kaks jalaväekompaniid ja lahingutoetusrühmad ehk miinipilduja-, tankitõrje- ning pioneerirühm.

„Peatselt reservteenistust alustavaid üksusi väljaõpetanud tegevväelased tegid oma tööd väga hästi – kõik sihtmärgid said hävitatud. Ka reservväelaste lihasmälu töötas laitmatult,“ ütles lahinglaskmistel osalenud lahinglaskmiste läbiviija, Kalevi jalaväepataljoni ülem major Ain Tiidrus.

Sellel nädalal jätkub Kevadtorm lahinglaskmistega. Homsest neljapäevani Rutjal toimuvad õhutõrjepataljoni, Ühendkuningriigi õhutõrjujate, Scoutspataljoni ning 1. jalaväebrigaadi üksuste browningu laskmised, kaitseväe keskpolügoonil lihvib lahinglaskmistel ülesannete täitmist 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljon, keda toetavad lahingutoetusüksused.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10717/kevadtormi-lahinglaskmiste-faas-algas-1.-jalav%C3%A4ebrigaadi-r%C3%BCnnakuga
Save as: 

28 May 2020

 
 
Follow us on Twitter