.

 
 
 
 

Õhuväe reservväelased tuletasid meelde erialaseid oskusi

Möödunud reedel lõppes Ämaris õhuväe kaks nädalat kestnud õppekogunemine, kus lennubaasi ja õhuseiredivisjoni reservväelased tuletasid meelde teenistuses õpitut ning harjutasid sõjaaja üksuste tegevust.

Lennubaasi õppekogunemise peamiseks eesmärgiks oli harjutada baasi kaitsmist julgeolekuolukorra eskaleerudes. Selleks harjutati peamiselt jalaväe taktikalisi tegevusi jao, rühma ja kompanii kooseisus. Õppekogunemine kulmineerus õppusega „Baas lukku“, mis on iga-aastane Ämari linnaku baasikaitse õppus. „Lennubaasi reservväelased näitasid oma professionaalsust ja motiveeritust ning kinnitasid, et lennuoperatsioonid saavad jätkuda ka vaatamata baasi vastutusalasse läbimurdnud vastase intensiivsele vastutegevusele,“ ütles lennubaasi ülem kolonelleitnant Ülar Lõhmus.

Baasikaitse kompanii täituvus oli üle 100%, mis tähendab, et reservväelasi tuli kohale oodatust rohkem. „Reservväelased on selle kahe nädalaga tõestanud, et nad on oluline osa lennubaasist. Te tulete kokku vaid igal kolmandal aastal või vastavalt vajadusele, kuid teie panus lennubaasi põhiülesande täitmiseks on sama vajalik ning tähtis, kui meie tegevväelaste igapäevane jõupingutus,“ ütles kolonelleitnant Lõhmus.

Õhuseiredivisjoni õppekogunemise raames harjutasid Muhu radarposti, radarihoolduslüli ning side- ja infotehnoloogia lüli kaitseüksused. Reservväelastel tuli täita ülesandeid nii Muhu radarsüsteemi põhipositsioonil, varupositsioonil kui ka rännakul. „Kaitseüksused olid 100% ulatuses täidetud ning reservväelaste motivatsioon ja tahe õppida ning üksusega koos tegutseda oli kõrge,“ ütles major Karro. Õhuseiredivisjoni ülema major Gerry Karro sõnul saavutati õppekogunemise eesmärgid täielikult.

Eesti õhuvägi kontrollib riigi õhuruumi ning tagab strateegiliste objektide õhukaitse. Õhuväe prioriteet on õhuseire ja vastuvõtva riigi toetuse osutamine, õhuvägi vastutab kõigi õhuoperatsioonide eest Eestis.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10718/%C3%B5huv%C3%A4e-reservv%C3%A4elased-tuletasid-meelde-erialaseid-oskusi
Save as: 

28 May 2020

 
 
Follow us on Twitter