.

 
 
 
 

Õppus Baltops tõi liitlased merelt Saaremaa randa

Täna toimus Saaremaal rahvusvahelise õppuse Baltops maabumisharjutus, mille käigus maabusid Tagalahel Kallaste randa õppusel osalevad Ameerika Ühendriikide, Poola, Rumeenia ja Hispaania kaitseväelased.

„Maabumisharjutus Saaremaal andis osalenud riikidele hea võimaluse koordineerida ja ka läbi viia ühist taktikalist harjutust, mis oli võimalik läbi organiseerimise ja püüdluse Eesti kaitseväelastelt ja kaitseliitlastelt, kes näitasid üles professionaalsust. Ka osalenud poolakad, rumeenlased ja hispaanlased ilmestavad meie ühtsuse tugevust – üheskoos oleme tugevamad,“ ütles leitnant Cate Sheerin Ameerika Ühendriikide mereväest.

Tagalahe piirkonnas toimunud harjutusel oli tähtis roll kanda Ameerika Ühendriikide maabumislaeval USS Fort McHenry ning Poola mereväe miiniveeskaja-maabumislaeval ORP Gniezno, millelt maabusid koos tehnikaga USA, Poola, Rumeenia ja Hispaania kaitseväelased. Maabumisharjutuse õnnestumisse andsid panuse ka Kaitseliidu Saaremaa malev, Eesti kaitseväe staabi- ja toetuslaev Wambola ning politsei- ja piirivalveameti patrull-laev Valve.

„Täna harjutati maabumist, kus viie riigi koostööna Tagalahe juures üksused randa jõudsid. Saaremaal toimuv on tegelikult väike osa Läänemerel aset leidvast Baltops õppusest. Kuna tegemist on merelise keskkonnaga, siis saab nii potentsiaalne oht kui ka abi siia merelt tulla,“ ütles mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska.

Õppusel Baltops osaleb 2019. aastal ligi 8600 kaitseväelast 18-st riigist. Läänemerel toimuvatest harjutustest võtavad osa liitlas- ja partnerriikide allveelaevad, ligi 50 pealveelaeva ning 30 sõjalennukit.

Läänemerel 47. korda peetav Baltops ehk Baltic Operations on kaitsevägede koostööõppus, mis toimus esimest korda 1971. aastal. Õppuse eesmärk on edendada riikidevahelist üksteisemõistmist, usaldust ja kaitsevägede koostöövõimet. Läänemere piirkonnas harjutatakse ühiselt opereerimist nii merel, maal kui õhus.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=-Fe3TXRvtmU

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59458


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10750/%C3%B5ppus-baltops-t%C3%B5i-liitlased-merelt-saaremaa-randa
Save as: 

Sorry, you haven't subscribed for this topic.

 
 
Follow us on Twitter