.

 
 
 
 

Viru jalaväepataljon tõstis enda reservohvitseride teadlikkust

Laupäeval lõppes Viru jalaväepataljoni reservülemate õppekogunemine, kus sõjaaja ülemad värskendasid üksuse edukaks juhtimiseks vajalikke oskusi, harjutasid omavahelist koostööd ning võtsid mõõtu automaadilaskmises.

Kahepäevasele reservõppekogunemisele eelnes Viru jalaväepataljoni õppus Viru Sügis, mille käigus lihvisid tegevväelased lahinguvalmiduse plaane ning toimus pataljoni koosseisus olevate allüksuste tegevuste sünkroniseerimine.

Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga ütles, et reservõppekogunemise üks eesmärkidest oli tuua kõiki pataljoni sõjaajakoosseisu võtmeisikuid ühele joonele.

„Möödunud nädalaga oleme väga palju saavutanud. Tõstsime enda ja seejärel ka reservülemate teadlikkust ning nägime, et reservohvitseride tahe ja kogemused on väga suureks abiks meie riigikaitsevõimekuse arendamisel. Lisaks on meie reservväelased väga ägedad, kaasamõtlevad ja isamaalised mehed. Mina olen uhke, et meil sellised reservohvitserid on,“ ütles kolonelleitnant Luga.

Reedel alanud õppekogunemise esimesel päeval said reservväelased ülevaate pataljoni ülesehitusest, üksuste reservi tootmise üldistest põhimõtetest, formeerimistegevusest ning enda rollist selles protsessis. Samuti toimus ka laskeoskuse meelde tuletamine.

Laupäeval värskendati juhtimisoskusi ja Viru jalaväepataljoni tegevväelased tutvustasid enda sõjaaja kolleegidele ülemate formeerimisjärgseid ülesandeid. Pärast lõunat võtsid reservväelased mõõtu laskevõistlusel.

Reservõppekogunemise lõpus andis pataljoniülem ülevaate tulevastest õppustest, kuhu on oodatud ka riigikaitsesse panustada soovivad reservväelased. „Pea pooled olid kohe valmis vabatahtlikult meie õppustele tulema. See on parim näide sellest, et õppus täitis oma eesmärgi,“ ütles kolonelleitnant Tarvo Luga.

2003.-2004. aastal Kuperjanovi jalaväepataljonis ajateenistust läbinud reservlipnik Indrek Kasekamp jäi enda esimese õppekogunemisega väga rahule. „Saime teada, milline on pataljoni struktuur, mis on meie roll juhul kui peaks õppekogunemine tulema ning ka seda, et isegi, kui sa ei ole viisteist aastat relva käes hoidnud, on see viie minutiga selgeks õpitav tegevus. Aga parim oli näha toredaid ja tegusaid mehi, ja see tõstab usku meie riigi kaitsevõimesse. M;eil on väärt mehi, kes tahavad riiki kaitsta,“ ütles reservlipnik Kasekamp.

Viru jalaväepataljonis õpetatakse välja mehhaniseeritud jalaväeüksusi. Sõduritele antakse laske- ja lahingutehnilised oskused, et olla edukas meeskonnaliige laskurina, täpsuslaskurina, kuulipildurina, tankitõrjurina, miinipildurina või parameedikuna. Samuti koolitatakse autojuhte, kes läbivad ka soomukijuhi väljaõppe. Peale reakoosseisu õpetatakse ka sõjaaja allüksuste meeskonna, jao- ja rühmaülemaid ning soomuki raskekuulipilduja sihtureid.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59583


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10817/viru-jalav%C3%A4epataljon-t%C3%B5stis-enda-reservohvitseride-teadlikkust
Save as: 

Sorry, you haven't subscribed for this topic.

 
 
Follow us on Twitter