.

 
 
 
 

Tapal algas Scoutspataljoni reservõppekogunemine

Täna algas Tapal Scoutspataljoni nädalane õppekogunemine „Vanaheim19“, mis toetab tagalaõppust ja mille jooksul tuletatakse meelde ajateenistuses õpitut ning viiakse läbi ümberõpe.

„Õppusega me testime oma tagala pidavust erinevates lahingu olukordades ja selle tarbeks oleme kutsunud teenistusse ka reservis olevad vennad skaudid, eesmärgiga tuletada neile meelde nende sõjaaja ülesanded ja aidata täita meil õppusel püstitatud eesmärke,“ lausus Scoutspataljoni ülem major Eero Aija.

Õppusel osalevad reservväelased saavad nädala jooksul harjutada tagala-alaseid tegevusi ja drille erinevates lahinguliikides. Selle jooksul pakutakse ümberõpet soomukijuhtidele ja väliköögimeeskondadele ning meedikud tuletavad meelde ajateenistuse käigus omandatud teadmisi ja oskusi.

„Vanaheim oli üks üheksast Norra mütoloogia maailmast, kus elas jumalate hõim, kes seostus viljakuse, tarkuse ja võimega ennustada tulevikku – kõike seda oodatakse ka staabi- ja tagalaüksuselt,“ sõnas major Aija õppuse nime kohta.

Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev professionaalse väljaõppega iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline kiirreageerimis suutlikusega manööverüksus.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59592


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10822/tapal-algas-scoutspataljoni-reserv%C3%B5ppekogunemine
Save as: 

Sorry, you haven't subscribed for this topic.

 
 
Follow us on Twitter