.

 
 
 
 

Stardib esseekonkurss „Eesti merekaitse tulevik“

Kaitseväe Akadeemia kuulutab välja esseekonkursi, kuhu oodatakse uudseid mõtteid Eesti merekaitse tulevikust teemal „Eesti merekaitse tulevik“.

„Me ei ole esseele seadnud miinimumnõudeid, seegaootame konkursile erisuguseid mõtteid, mis võivad minna ka nii-öelda „kastist välja\". Näiteks arutlust, kas tulevikus sõidetakse merel ainult purjede ja patareide abil,\" ütles esseekonkursi korraldaja kaptenmajor Taavi Urb julgustades kõigil esseekonkursil osalema. „Kooliõpilastest pensionärideni,\" lisas kaptenmajor Urb.

Kuigi esseekonkursi pealkiri on „Eesti merekaitse tulevik“, võib iga töö autor panna oma esseele unikaalse pealkirja. Essee ise peab aga demonstreerima kaasaegse meresõjateooria ning Eesti geograafiliste, majanduslike ja poliitiliste olude mõistmist. Keskenduma peaks sealjuures eelkõige lahendustele, mis muutuvad aktuaalseks 5-10 aasta perspektiivis või veel hiljem.

Esseede juures hinnatakse argumentatsiooni loogilisust, mõttekäigu uudsust ja stiili ning sealjuures paneb Kaitseväe Akadeemia kolmele paremale tööle välja ka rahalised preemiad: 1. koht 500 €, 2. koht 400 €, 3. koht 300 €. Eriauhinnad panevad välja merevägi, Kaitseliidu Tallinna maleva meredivisjon ja Laevastiku Ohvitseride Klubi. Autorite nõusolekul avaldatakse parimad tööd ajakirjas „Sõjateadlane“.

Töid oodatakse kuni 31. detsembrini.

Info konkursi ja essee nõuete kohta www.kvak.ee/merekaitsetulevik


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10853/stardib-esseekonkurss-eesti-merekaitse-tulevik
Save as: 

26 May 2020

26 May 2020 18:12
Estonian Business 26 May 2020 18:12
26 May 2020 17:46
Estonian Business 26 May 2020 17:46

25 May 2020

25 May 2020 15:59
Estonian News 25 May 2020 15:59
 
 
Follow us on Twitter