.

 
 
 
 

Uue õppekavaga logistikakursus andis kaitseväele sadakond sõjaväelogistikut

Täna lõppes Ämaris kaitseväe logistikakoolis uue õppekavaga erialakursus sõjaväelogistika valdkonna nooremallohvitseride koolitamiseks, mis päädis lõpurännakuga Läänemaal ning traditsioonilise mõõgatseremooniaga Padise kloostri varemetes.

„Kursuse läbimise ja nooremseersandi auastme omistamisega on teile loodud eeldused kasvada ja areneda headeks ülemateks teile usaldatavates logistikaüksustes. Ärge unustage sellega kaasnevat vastutust ja kohustust olla eeskujuks, sest nüüd vaadatakse juba teie kui juhi poole,“ ütles kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikakooli ülem major Riho Juurik kursuse lõputseremoonial, kus lõpetas kursuse 120 õppurit, kellest 81 ajateenijat ning 7 tegevväelast said nooremseersandi auastme.

Lisaks juhtis major Juurik kursuslaste tähelepanu tõsiasjale, et oluline pole üksi see teadmine või oskus, mis kaitseväelased antud kursuse vältel omandasid, vaid just nende harmooniline mõistmine ning rakendamise oskus oma üksuse töö korraldamisel.

Kuuenädalase kursuse jooksul õppisid juba eelnevalt sõjaväelise juhtimise algtaseme omandanud õppurid 1. jalaväebrigaadist, õhuväest, mereväest ja toetuse väejuhatusest kaitseväe logistilise süsteemi toimimist ning juhtimist. Kursuse läbinud sõdurid on võimelised iseseisvalt juhtima jao suurust lahinguteenindusallüksust taktikalise tasandi logistikaoperatsioonides ning võivad oma teenistust jätkata logistikaga tegelevas allüksuses jao- või meeskonnaülemana.

Kursus ise on samm edasi ühtlasema taseme ja kvaliteetsema teostusega erialakoolituste andmisel kaitseväes, kuna koondab varasemalt väeosapõhised ning eritasemelised logistikaeriala kursused ning kogu oskusteabe ühte konsolideeritud kursusesse kaitseväe logistikakoolis. Vältimaks olukorda, kus erinevates väeosades koolitatud erinevate tasandite väikesed logistikaüksused ja nende juhid ei pruugi igas olukorras üheselt kõiki protseduure mõista, ongi välja töötatud uus õppekava logistikaeriala nooremallohvitseride kursuse näol, mis tagab ühtlase ja kindla kvaliteediga väljaõppe kõigile tulevastele sõjaväelogistikutele.

Kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikakooli põhiülesanne on logistika taseme-, funktsiooni- ja täiendusõppe korraldamine ning kaitseväe logistikavaldkonna arendamine. Logistikakool loodi 2003. aastal tagalapataljoni koosseisu (praegune toetuse väejuhatuse logistikapataljon), eesmärgiga arendada Eestis sõjaväelogistikute koolitust. Logistikakool asub Ämari lennubaasi territooriumil.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59666

Video: https://www.youtube.com/watch?v=RxHnEb83hu8


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10876/uue-%C3%B5ppekavaga-logistikakursus-andis-kaitsev%C3%A4ele-sadakond-s%C3%B5jav%C3%A4elogistikut
Save as: 

28 May 2020

 
 
Follow us on Twitter