.

 
 
 
 

Logistikapataljonis lõppes sõduri baaskursus

Täna lõpetas Ämaris toetuse väejuhatuse logistikapataljonis oma kaitseväeteenistuse esimese etapi rohkem kui 80 ajateenijat, kes vandusid oma kaasvõitlejate ja lähedaste ees Eestile truudust.

„Mul on hea meel tunnistada, et teie kursuse koosseis on olnud silmapaistev ja olete oma teenistuse algusega hästi hakkama saanud. Ja see on oluline, sest just teie sõjalised teadmised ja oskused loovad eeldused tugevaks vastase heidutuseks siin Eestis. Tänu teile ja teiesugustele reservväelastele, kelleks te oma ajateenistuse lõppedes saate, oleme alati valmis ja teotahtelised seisma oma vabaduse ning riigi eest,“ ütles logistikapataljoni staabiülem major Martin Mäepere.

Sõduri baaskursuse läbimiseks pidid ajateenijad selle nädala alguses läbima ligi 25 kilomeetrise kiire lõpurännaku. Ootamatu öise häire käigus rännakule viidud jao suuruste üksustega orienteeruti maastikul nii öisel kui päevasel ajal ning erinevate ülesannetega kontrollpunktides demonstreeriti hindajatele omandatud sõdurioskuseid.

Parima sõdurina kursuse lõpetanud reamees Antero Kevin Leedu sai eraldi tänu osaliseks ning traditsiooni kohaselt anti talle üle nimeline tääknuga eeskujuliku teenistuse eest. Kursuse parimat jagu ergutati pataljoni sümboolikat kandvate meenetega. Peale rivistust oli kursuse lõpetamist vaatama tulnud ajateenijate lähedastel võimalik tutvuda sõdurite elu- ja õpperuumidega. Oktoobris teenistust alustanud sõdurite väljaõpe jätkub sõdurite erialakursustel.

Logistikapataljon on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on väeüksuse rahu- ja sõjaaja allüksuste ettevalmistamine, väeüksuse reservüksuste formeerimise läbiviimine, väeüksuse lahinguvalmiduse tagamine ja kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine. Logistikapataljon paikneb Ämari lennubaasi territooriumil.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59686


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10887/logistikapataljonis-l%C3%B5ppes-s%C3%B5duri-baaskursus
Save as: 

04 Jul 2020

04 Jul 2020 14:48
Estonian News 04 Jul 2020 14:48
 
 
Follow us on Twitter