.

 
 
 
 

Küberväejuhatus aitas korraldada NATO suurimat küberõppust Cyber Coalition

Täna lõppeb Tartus kaitseväe akadeemia matkegrupi hoones toimunud NATO suurim küberõppus Cyber Coalition, mille ettevalmistamisel ja korraldamisel oli oluline roll Eesti kaitseväe küberväejuhatusel.

„Peamiselt tähendas see ligi 120-liikmelisele õppuse juhtstaabile vajaliku töökeskkonna tagamist ning meie küberharjutusvälja baasil õppuse virtuaalse arvutivõrgu ja ühe tehnilise stsenaariumi ettevalmistamist,“ ütles õppuse toetusmeeskonna juht major Andres Kuusk küberväejuhatusest. Lisaks õppuse toetamisele võtsid Eesti küberväelased koostöös Kaitseliidu küberkaitse üksusega osa ka õppusest endast.


„Oleme saanud hulga kogemusi, mida nüüd järgnevatel nädalatel analüüsida, et saaksime olemasolevaid protseduure ja koostööd selle õppuse baasilt täiustada,“ lisas major Kuusk.Esmaspäeval alanud ja kaheteistkümnendat korda toimunud õppusest Cyber Coalition võttis osa ligi 1000 inimest 28 NATO liikmesriigist, 7 partnerriigist ning Euroopa liidust, kes üheskoos testisid ja harjutasid omavahelist koostööd ning küberkaitse võimekusi pidevas muutuses olevate küberruumi ohtude vastu.„Tänavu keskendusime võimete arendusele ning alliansi koostööprotseduuride täiustamisele NATO kübroperatsioonide keskusega,“ ütles õppuse juht USA mereväe kaptenmajor Robert Buckles. „Eesti on end tõestanud kübervaldkonna ja tehnoloogia juhtriigina ning meil on hea meel õppust siin taaskord korraldada,“ lisas ta.Viiepäevase õppuse eesmärgiks oli pakkuda osalejatele fiktiivsel, kuid samas võimalikult realistlikul stsenaariumil põhinevat väljakutset, mis võimaldaks harjutada küberkaitse tehnilisi ja juhtimistasandi protseduure, koostööd erinevate riikide ja organisatsioonide vahel, tugevdada küberoperatsioonide võimekust ning testida infovahetuse tõhusust ja otsuste langetamise protseduure. Sel aastal osalesid õppusel partnerriikidena esmakordselt Gruusia, Jaapan ja Ukraina.Foto tänavuselt õppuselt. Allikas: https://twitter.com/NATO_ACT


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10910/k%C3%BCberv%C3%A4ejuhatus-aitas-korraldada-nato-suurimat-k%C3%BCber%C3%B5ppust-cyber-coalition
Save as: 

Sorry, you haven't subscribed for this topic.

 
 
Follow us on Twitter