.

 
 
 
 

2. jalaväebrigaadi tuletoetusohvitserid harjutavad matkesüsteemis sõjaliste ülesannete täitmist

2. jalaväebrigaadi tuletoetusohvitserid harjutavad sel nädalal õppusel „Lõunatuled 2020“ koostöös õhutulejuhtidega Kaitseväe Akadeemia matkekeskuses ühendtuletoetuse juhtimist.

Õppuse korraldaja, 2. jalaväebrigaadi tuletoetusohvitseri major Feliks Roodvee hinnangul on õppuse suurim kasutegur situatsioonide reaalsus ja mitmekesisus. “Lõunatuled 2020 täidab olulist rolli2. jalaväebrigaadi tuletoetuselementide väljaõppes, kuna võimaldab harjutada ühendtuletoetuse juhtimist realistlikes lahinguolukordades, sealhulgas tulemõju imiteerides. Matkesüsteem VBS (Virtual battlespace) võimaldab hinnata, kuidas planeeritud tuletoetus jalaväeüksuste manöövri toetamisel oma eesmärki täidab ja millistele tuletoetuse aspektidele tuleb erialaohvitseride väljaõppes suuremat rõhku panna,” ütles major Roodvee.

Lisaks kaitse- ja pealetungilahingu erialastele harjutustele toimub õppuse raames ka seminar, kus käsitletakse jalaväepataljoni ühendtuletoetusega seonduvat brigaadi raamistikus.

Kaitseväe Akadeemia matkesüsteemide spetsialisti kapten Meelis Sõukandi sõnul on sellisel tasemel tuletoetusega seotud õppuseks tingimuste loomine matkekeskusele esmakordne. „Lõunatuled 2020 on esimene VBS matkesüsteemi toel korraldatav brigaadi taseme ühendtuletoetusõppus,“ ütles kapten Sõukand.

Tuletoetusohvitseri ülesandeks jalaväepataljoni staabis on integreerida nii pataljoni enda kui kõrgema üksuse tuletoetusvahendite mõju pataljoni lahingutegevusse. Kõikide relvasüsteemide koosmõju maksimaliseerimiseks töötavad tuletoetusohvitserid tihedas koostöös õhutulejuhtidega, kes koordineerivad sõbralike õhuvahendite tuletegevust.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59755


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10940/2.-jalav%C3%A4ebrigaadi-tuletoetusohvitserid-harjutavad-matkes%C3%BCsteemis-s%C3%B5jaliste-%C3%BClesannete-t%C3%A4itmist
Save as: 

30 Mar 2020

30 Mar 2020 16:48
Estonian Business 30 Mar 2020 16:48
30 Mar 2020 13:17
Estonian Business 30 Mar 2020 13:17
30 Mar 2020 13:16
Estonian News 30 Mar 2020 13:16

29 Mar 2020

29 Mar 2020 12:39
Estonian News 29 Mar 2020 12:39
29 Mar 2020 11:18
Estonian News 29 Mar 2020 11:18
29 Mar 2020 11:11
Estonian News 29 Mar 2020 11:11
29 Mar 2020 08:49
Estonian News 29 Mar 2020 08:49
 
 
Follow us on Twitter