NATO kaitsevägede juhatajad arutasid Brüsselis Lähis-Ida julgeolekuolukorra ja NATO sõjalise strateegia arendamise teemadel

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem osales sel nädalal Brüsselis toimunud NATO kaitsevägede juhatajate kohtumisel, mille põhiteemadeks olid Lähis-Ida teravnenud julgeolekuolukord ja NATO Iraagi väljaõppemissioon.

„Julgeolekuolukorra halvenemise tõttu on NATO Iraagi väljaõppemissioon ajutiselt peatatud, kuid NATO kaitsevägede juhatajad väljendasid valmidust tegevused kiiresti taastada, kui julgeolekuolukord seda võimaldab,“ ütles kindralmajor Herem.

Kohtumisel arutati ka Alliansi sõjalise hoiaku arendamist. 2019. aasta kevadel allkirjastasid NATO kaitsevägede juhatajad esimest korda üle 60 aasta NATO sõjalise strateegia. Äsja toimunud kohtumise üks peamistest teemadest oli strateegia rakendamine läbi Euro-Atlandi kaitse- ja heidutushoiaku kontseptsiooni ning NATO tuleviku sõjapidamise kontseptsiooni arendamise. Lisaks anti kohtumisel ülevaade NATO sõjalistest operatsioonidest, missioonidest ja muudest tegevustest, kus teenib kokku ligi 20000 liitlasriikide kaitseväelast.

Allianss töötab heidutuse ja kaitse tugevdamise nimel tõstes vägede ja võimete valmidust, tugevdades siirmisvõimekust nii Euroopas kui üle Atlandi ookeani ning moderniseerides juhtimisstruktuuri uute NATO sõjalise struktuuri elementidega. Heaks näiteks siirmisvõimekuse arendamisel on mais toimuv USA õppus Defender, kus harjutatakse suurel skaalal Euroopa kaitsmist ja vägede tugevdamist.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10941/nato-kaitsev%C3%A4gede-juhatajad-arutasid-br%C3%BCsselis-l%C3%A4his-ida-julgeolekuolukorra-ja-nato-s%C3%B5jalise-strateegia-arendamise-teemadel
© Baltic News Service. Kõik õigused kaitstud/All Rights Reserved. Rules for using BNS news:
All rights to BNS news belong to BNS or the license issuer and they can be used only with the express written permission of BNS. In the event of a breach of these rules BNS will invoice the breaching party in accordance with the extent to which the news were used.