.

 
 
 
 

Kaitseväelased valmistuvad Soomes ÜRO Liibanoni missiooniks

Eesti kontingendi juhtivkoosseis ja erialaspetsialistid osalevad sel nädalal Soomes Pori jalaväebrigaadi juures läbiviidaval väljaõppel, et olla valmis osalema ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis.

Scoutspataljoni A jalaväekompanii rühmaülema nooremleitnant Janari Jaanso sõnul on Soomes läbiviidav väljaõpe oluline, kuna esimest korda kohtutakse üksusega, kellega koos Liibanonis teenima asutakse.

„Meie jaoks on õppeprotsess vajalik, et omandaksime ühised arusaamad ning kasutaksime ühtset taktikat,“ ütles Jaanso. „Samuti saame siin kasutada missioonispetsiifilist tehnikat ja varustust, mis meil endal standardvarustusse ei kuulu,“ lisas ta. Koolitus viiakse läbi koos Soome üksuste juhtivkoosseisu ning spetsialistidega.

Varem on missiooniks valmistuv kontingent läbinud relvastuse täiendõppe ning jao- ning rühmataseme konventsionaalse väljaõppe, mille raames harjutati patrullide läbiviimist, varitsuse püstitamist, vaatluspostide väljapanemist, kontakti vaenlasega, kiirrünnakut, mehhaniseeritud rännakut ning tegevust hoonestatud alal.

Lisaks on kontingent läbinud missioonispetsiifilise väljaõppe. Samuti on Soomes saanud tüübikoolituse soomuki- ja maastikumasinajuhid.

Plaanitavast 50 liikmelisest kontingendist moodustab enamiku rühmasuurune üksus ja selle toetuselement, mis on komplekteeritud peamiselt Scoutspataljoni A-kompanii baasil. Enamus kontingendi kaitseväelastest on eelneva sõjalise operatsiooni kogemusega. Kontingendi ülem on kapten Mario Lementa ja rühmaülem nooremleitnant Janari Jaanso.

Eesti on valmis panustama ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis (UNIFIL) osaleva Soome-Iiri ühispataljoni (FINIRISHBAT) koosseisus jalaväerühma suuruse üksusega.

Üksuse eeldatavateks ülesanneteks on vaatlus, patrullid, kontrollpostide mehitamised rahuvalvealased operatsioonid. Samuti tehakse koostööd Liibanoni relvajõududega.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/8633/kaitsev%C3%A4elased-valmistuvad-soomes-%C3%BCro-liibanoni-missiooniks
salvesta: 

28 märts 2020

28 märts 2020 21:39
Muu maailm 28 märts 2020 21:39
28 märts 2020 21:20
Muu maailm 28 märts 2020 21:20
28 märts 2020 19:41
Muu maailm 28 märts 2020 19:41
28 märts 2020 17:38
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 28 märts 2020 17:38
28 märts 2020 17:32
Muu maailm 28 märts 2020 17:32
28 märts 2020 17:08
Muu maailm 28 märts 2020 17:08
28 märts 2020 17:00
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 28 märts 2020 17:00
28 märts 2020 16:40
Muu maailm 28 märts 2020 16:40
28 märts 2020 14:28
Muu maailm 28 märts 2020 14:28
28 märts 2020 13:45
Muu maailm 28 märts 2020 13:45
 
 
 
 
 
  • 13 dets 2015 21:35 Бюллетень предварительной информации о событиях в Эстонии в понедельник, 14 декабря
  • 28 mai 2013 09:34 Интервью с Марко Михкельсоном 20.05.2013
  • 02 mai 2013 09:43 Интервью с Яаком Аавиксоо 23.04.2013
  • 15 apr 2013 09:41 Интервью с Кристийной Оюланд 05.04.2013