.

 
 
 
 

Kaitseväe juhataja: olgem suurõppuse väärilised, sest iga okas loeb

Esmaspäeval algab kaitseväe suurõppuse Siil, kus harjutab sel aastal Eesti kaitsmist üle 13 000 kaitseväelase, kaitseliitlase, reservväelaste ja liitlaste sõduri.

Kaitseväe juhataja kindrallelitnant Riho Terrase sõnul on suurõppuse Siil planeerimine kestnud juba mitu aastat ning sellise mastaapse, logistiliselt keerulise, ühiskondlikult vastutusrikka ja inimlikult emotsionaalse õppuse planeerimisel on ära tehtud väga tähelepanuväärne töö.

"Jäänud on vaid viimane, see kõige tähtsam, pingutus, mille käigus saame ise teada, kui valmis me tegelikult oleme reaalseid olukordi juhtima," ütles kindralleitnant Terras. "Kõikidel osalejatel aga lasub kohustus olla kaasa mõtlevad, loovad ja anda endast parim, et harjutus läheks korda ja kulgeks sujuvalt. Kaitseväge usaldatakse ja me peame seda usaldust õigustama. See sõltub igast sõdurist, allohvitserist, ohvitserist ja osalejast. Olgem suurõppuse väärilised, sest iga okas loeb!"

4.- 15. maini kogu Eestit hõlmav ja Virumaal kulmineeruv õppus Siil 2015 on läbi ajaloo kaitseväe suurim. Siil toimub iga-aastase Kevadtormi asemel ja seal on planeeritud osalema üle 13 000 reservväelase, kaitseliitlase, ajateenija, tegevväelase ja liitlasriikide kaitseväelase. Õppuse õnnestumisel on kõige olulisem osa just reservväelasel, kes moodustavad osalejatest üle poole.

Õppuse Siil eesmärk on kontrollida alalises valmiduses olevate üksuste täiendkomplekteerimist ja kiirreageerimisvalmiduses olevate üksuste formeerimist. See tähendab suurt rõhku just üksuste formeerimise, sealhulgas mobiliseeritute vastuvõtu harjutamisele. Lisaks harjutab 1. jalaväebrigaad lahingutegevust ja taktikalise ning operatiivtasandi juhtimist.

Õppus Siil koosneb kolmest etapist: I etapp 4.-8. maini on üksuste formeerimine ja väljaõpe, II etapp 9-12. maini on 1. jalaväebrigaadi taktikaline õppus ja lahinguülesannete täitmine ning III etapp 13.-15. maini on operatsiooni lõpetamine ja varustuse esmane hooldus. Õppusele on enamjaolt kutsutud reservväelased, kes lõpetasid ajateenistuse aastatel 2012, 2013 ja 2014. Samas on õppusele kaasatud ka teiste aastakäikude reservväelasi. Reservväelased kordavad ja täiendavad õppusel ajateenistuses õpitut ning harjutavad üksuste koostegevust.

Õppusele Siil 2015 kutsutakse reservväelasi üldjuhul kaheks perioodiks. Suurem osa kutsutakse kohale 12 päevaks, et viia läbi tervet brigaadi hõlmav taktikaline õpe ja anda üksuse tegevusele hinnang. Teine osa reservväelasi kutsutakse õppusele aga neljaks päevaks, et kontrollida üksuste formeerimisvõimekust, tuletada meelde varasemalt õpitut ja lasta sisse relvad. Selline lahendus on tingitud vajadusest harjutada üksuste formeerimist ning brigaadi koostööd, mistõttu on igal õppusel osaleval reservväelasel oluline roll - neljaks päevaks kutsutud panustavad formeerimise õnnestumisse, 12-päevasel õppekogunemisel osalejad annavad aga võimaluse harjutada brigaadi koostööd.

Õppusel osalevad ka liitlased. Näiteks jalaväekompanii Ühendkuningriigist ja Eestis viibivad USA üksused. Samuti saabuvad õppusele belglased ja sakslased oma õhutõrjesüsteemidega, Ämarisse tulevad Poola lendurid ja kohal on hollandlased. Läti ja Leedu on küll ka esindatud, kuid seekord mitte oma eraldi üksustega. Peagi saabuvad Briti õhuturberotatsiooni neli lennukit Eurofighter, kuid võimalusel osalevad nad ka Siilil ning nendega koos tulevad õppuse ajaks kohale ka Ühendkuningriigi õhuväe kaks reaktiivõppelennukit Hawk. Lisaks osalevad õppusel ka Poola ja USA lennukid.

Siilil on esindatud tehnikat igast liigist, mis kaitseväel kasutada on. Näiteks soomukid Sisu XA-188 ja Sisu XA-180, suurtükid, õhutõrjeraketikompleksid, pioneeritehnikat ja muidugi suurel hulgal erinevaid veo- ja toetusmasinaid. Lisaks eesti kaitseväe tehnikale osalevad Siilil ka USA M1A2 Abrams tankid ja eelpool mainitud Poola neli ründelennukit SU-22, Ühendkuningriigi lennukid Eurofighter Typhoon ja Hawk ning neli USA ründelennukit A-10.

Siil puudutab pea tervet Eestist, sest reservüksused formeeritakse erinevates paikades üle Eesti. Peamised harjutusalad jäävad Lääne- ja Ida - Virumaale, Tartu- ja Võrumaale (Võrtsjärve, Kanepi ja Nursipalu kant). Teises etapis ehk koostegevusharjutuse ajal on kõige intensiivsem tegevus Virumaal. Täpsemalt siis Lääne- Virumaal Vinni, Väike-Maarja, Laekvere ja Rägavere valdades ning Ida-Virumaal Jõhvi, Kohtla, Mäetaguse, Lüganuse ja Sonda valdades. Ja õppuse lõpurivistus on Tapa lennuväljal.

Formeerimised toimuvad esmaspäeval üle Eesti peamiselt kaitseväe väeosades, kus tuleb arvestada, et nendes paikades on inimesi ja liiklust rohkem ning mõnel pool võib esineda ka liikluspiiranguid. Näiteks Tallinnas on esmaspäeva hommikul kella kuuest kuni keskööni kõigile liiklejaile suletud Filtri tee alates Võistluse tänavast kuni Peterburi tee pikenduseni. Jalakäijatele on suletud samal ajavahemikul Filtri tee lõik Toonela teest kuni Peterburi tee pikenduseni. Teavet erinevate liikluspiirangute kohta leiab kohalikust omavalitsusest.

Samas võib kaitseväelasi kindlasti kohata ka mujal Eestis. Nii näiteks juhib toetuse väejuhatus Pärnu külje alt Eametsas logistikat. Siili toimumiskohana tuleb kindlasti nimetada ka Ämari lennubaasi, sest õhus toimuv Siili osa käib just sealt.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/8672/kaitsev%C3%A4e-juhataja:-olgem-suur%C3%B5ppuse-v%C3%A4%C3%A4rilised%2C-sest-iga-okas-loeb
salvesta: 

30 mai 2020

30 mai 2020 04:03
Muu maailm 30 mai 2020 04:03
30 mai 2020 02:13
Muu maailm 30 mai 2020 02:13

29 mai 2020

29 mai 2020 22:52
Muu maailm 29 mai 2020 22:52
29 mai 2020 19:24
Siseuudised 29 mai 2020 19:24
29 mai 2020 16:40
Siseuudised 29 mai 2020 16:40
29 mai 2020 14:36
Läti ja Leedu 29 mai 2020 14:36
29 mai 2020 12:57
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 29 mai 2020 12:57
29 mai 2020 11:24
Muu maailm 29 mai 2020 11:24
29 mai 2020 10:48
Siseuudised 29 mai 2020 10:48
29 mai 2020 08:12
Eesti majandus 29 mai 2020 08:12
 
 
 
 
 
  • 13 dets 2015 21:35 Бюллетень предварительной информации о событиях в Эстонии в понедельник, 14 декабря
  • 28 mai 2013 09:34 Интервью с Марко Михкельсоном 20.05.2013
  • 02 mai 2013 09:43 Интервью с Яаком Аавиксоо 23.04.2013
  • 15 apr 2013 09:41 Интервью с Кристийной Оюланд 05.04.2013