.

 
 
 
 

Eesti rühm Liibanonis alustas teenistust

Alates eelmisest nädalast täidavad Eesti ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL teenivad sinikiivrid Lõuna-Liibanonis teenistusülesandeid.

Eesti rahuvalvajate ülesandeks on muuhulgas patrullida nii öösel kui päeval Iisraeli ja Liibanoni eraldaval nii-öelda sinisel joonel (Blue Line).

„Vaatamata sellele, et enamus vaenutegevusest jääb praegu peamiselt Süüria ja Põhja-Liibanoni poole on lähiajaloo sündmustele tuginedes oluline hoida silma peal Iisraeli ja Liibanoni eraldaval sinisel joonel, et ennetada võimalikku konflikti osapoolte vahel,“ ütles Eesti jalaväerühma ülem nooremleitnant Janari Jaanso.

Iisraeli ja Liibanoni eraldav sinine joon märgib Iisraeli relvajõudude tagasitõmbumist Liibanonilt vallutatud aladelt, milles kaks osapoolt leppisid kokku ÜRO kaasabil 2000. aastal. Vaatamata sellele, et olukord sinisel joonel on üldiselt rahulik on läbi aastate osapoolte vahel esinenud siiski mitmeid intsidente. UNIFIL-i üksuste ülesandeks on sellistel puhkudel hoida ära olukorra eskaleerumine ning teha koostööd Liibanoni relvajõududega.

Samuti viivad ÜRO sh. Eesti üksused oma vastutusalas nii öösel kui päeval läbi jalgsi- ja mehhaniseeritud patrulle, mehitavad vaatlusposte ning täidavad muid rahuvalvealaseid ülesandeid.

Eesti jalaväerühm kuulub Soome kontingendi koosseisu, mis on osa 500-mehelisest Soome-Iiri ühispataljonist FINIRISHBATT.

Eesti jalaväelased teenisid Liibanonis ka aastatel 1996-1997, siis koos norralastega. Riigikogu andis 18. veebruaril mandaadi kuni 50 kaitseväelase lähetamiseks ÜRO rahuvalvemissioonile UNIFIL Liibanonis. Koos staabiohvitseridega teenib hetkel Liibanonis ligi 40 kaitseväelast. UNIFIL operatsioon kestab alates 1978. aastast.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/8724/eesti-r%C3%BChm-liibanonis-alustas-teenistust
salvesta: 

09 apr 2020

09 apr 2020 23:27
Siseuudised 09 apr 2020 23:27
09 apr 2020 22:27
Muu maailm 09 apr 2020 22:27
09 apr 2020 21:40
Muu maailm 09 apr 2020 21:40
09 apr 2020 19:59
Siseuudised 09 apr 2020 19:59
09 apr 2020 19:29
Muu maailm 09 apr 2020 19:29
09 apr 2020 19:22
Muu maailm 09 apr 2020 19:22
09 apr 2020 18:10
Siseuudised 09 apr 2020 18:10
09 apr 2020 18:06
Muu maailm 09 apr 2020 18:06
09 apr 2020 18:03
Siseuudised 09 apr 2020 18:03
09 apr 2020 18:03
Muu maailm 09 apr 2020 18:03
 
 
 
 
 
  • 13 dets 2015 21:35 Бюллетень предварительной информации о событиях в Эстонии в понедельник, 14 декабря
  • 28 mai 2013 09:34 Интервью с Марко Михкельсоном 20.05.2013
  • 02 mai 2013 09:43 Интервью с Яаком Аавиксоо 23.04.2013
  • 15 apr 2013 09:41 Интервью с Кристийной Оюланд 05.04.2013