.

 
 
 
 

Eesti kaitseväelased patrullisid koos Liibanoni armeega

ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL teenivad Eesti kaitseväelased viisid eile õhtul Lõuna-Liibanonis oma vastutusalas läbi ühispatrulli Liibanoni relvajõudude üksusega, et jälgida olukorda Liibanoni ja Iisraeli eraldaval sinisel joonel ja selle ümbruses.

„Liibanoni relvajõududel on väga hea olukorrateadlikkus. Nad tunnevad kohalikku kogukonda ja valdavad keelt, mis hõlbustab nii patrullide läbiviimist kui aitab ÜRO üksustel märgata ohtlikke arenguid nagu näiteks erinevate osapoolte raketipositsioone või muud, mis võiks olukorda sinisel joonel halvendada,“ ütles Eesti jalaväerühma ülem nooremleitnant Janari Jaanso.

Alates 2008. aastast viivad ÜRO üksused koos Liibanoni relvajõududega regulaarselt läbi ühiseid jalgsi- ja mehhaniseeritud patrulle, mehitavad vaatlusposte ja korraldavad ühiseid õppuseid Liibanoni armee sõjalise valmisoleku tõstmiseks. ÜRO demineerimistalituse (UNMAS) eestvõttel tehakse koostööd viimastest konfliktidest pärit lõhkekehade ning laskemoona kahjutuks tegemisel.

Pärast 2006. aasta sõda Iisraeliga suurendati ÜRO julgeolekunõukogu otsusel oluliselt nii UNIFIL-i kui Liibanoni relvajõudude kohalolekut Lõuna-Liibanonis, sealhulgas UNIFIL-i vastutusalas. Suurendatud kohalolekut nähakse ühe põhjusena, miks olukord sinisel joonel on seni püsinud võrdlemisi stabiilsena.

Liibanoni ja Iisraeli eraldav sinine joon märgib Iisraeli relvajõudude tagasitõmbumist Liibanonilt vallutatud aladelt, milles kaks osapoolt leppisid kokku ÜRO kaasabil 2000. aastal. UNIFIL rahuvalveüksuste ülesanne Liibanonis on hoida ära osapoolte vaheline olukorra eskaleerumine ning teha koostööd Liibanoni relvajõududega.

Koos staabiohvitseridega teenib alates selle aasta maikuust Liibanonis ligi 40 kaitseväelast. Eesti jalaväerühm on osa Soome-Iiri pataljonist. Soome-Iiri pataljon on ainus mitmerahvuseline pataljon ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL Liibanonis. Kokku panustab UNIFIL-i hetkel 39 riiki.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/8934/eesti-kaitsev%C3%A4elased-patrullisid-koos-liibanoni-armeega
salvesta: 

09 apr 2020

09 apr 2020 22:27
Muu maailm 09 apr 2020 22:27
09 apr 2020 21:40
Muu maailm 09 apr 2020 21:40
09 apr 2020 19:59
Siseuudised 09 apr 2020 19:59
09 apr 2020 19:29
Muu maailm 09 apr 2020 19:29
09 apr 2020 19:22
Muu maailm 09 apr 2020 19:22
09 apr 2020 18:10
Siseuudised 09 apr 2020 18:10
09 apr 2020 18:06
Muu maailm 09 apr 2020 18:06
09 apr 2020 18:03
Siseuudised 09 apr 2020 18:03
09 apr 2020 18:03
Muu maailm 09 apr 2020 18:03
09 apr 2020 17:46
Muu maailm 09 apr 2020 17:46
 
 
 
 
 
  • 13 dets 2015 21:35 Бюллетень предварительной информации о событиях в Эстонии в понедельник, 14 декабря
  • 28 mai 2013 09:34 Интервью с Марко Михкельсоном 20.05.2013
  • 02 mai 2013 09:43 Интервью с Яаком Аавиксоо 23.04.2013
  • 15 apr 2013 09:41 Интервью с Кристийной Оюланд 05.04.2013