.

 
 
 
 

Eesti üksus jõudis Liibanonist koju

Täna pärastlõunal jõudis Liibanonist ÜRO rahuvalvemissioonilt koju esimene Eesti kaitseväe üksus, kes teenis Lõuna-Liibanonis pärast pea 20-aastast vaheaega.

Eile öösel Beirutist teele asunud kaitseväelasi oli täna aset leidnud rivistusel tulnud tervitama kaitseväe peastaabi ülema asetäitja kolonel Aivar Kokka, kelle sõnul on Eesti kaitseväelased Liibanoni missioonil olnud omamoodi Eesti saadikuks ning täitnud seda ülesannet ausalt ja kohusetundlikult.

Eestlaste üksus viis teenistuse jooksul oma vastutusalas läbi 290 erinevat patrulli, mille eesmärgiks on eelkõige olukorra jälgimine Liibanoni ja Iisraeli eraldaval sinisel joonel ja selle ümbruses. Lisaks põhiteenistuskohale rahuvalvebaasis 2-45 At Tiris teenisid ESTPLA-19 sõdurid kaks kuud patrull-laagris 6-50 sinise joone vahetus läheduses, mehitasid laagrivalve vahtkondi 36 päeva ulatuses ning osalesid seitsmel korral rahuvalvajate konvoide julgestamisel.

Samuti viidi Iiri jalaväekompaniiga läbi ühine massirahutuste mahasurumise harjutus, osaleti Soome meditsiiniinstruktorite situatsiooniharjutusel ning võeti osa Kambodža ja Hispaania demineerijate väljaõppest.

Lisaks Eesti ja Soome peaministrile ning Eesti kaitseväe juhatajale tutvusid eestlaste tegevusega Malaisia asekaitseminister, Itaalia parlamendi liikmed, Soome kaitseväe operatiivülem, kokku 12 delegatsiooni erinevatest riikidest. Vahetult enne rotatsiooni lõppu võõrustati eesti muusikuid Super Hot Cosmos Blues Bandist.

Liibanoni ja Iisraeli eraldav sinine joon märgib Iisraeli relvajõudude tagasitõmbumist Liibanonilt vallutatud aladelt, milles kaks osapoolt leppisid kokku ÜRO kaasabil 2000. aastal. UNIFIL rahuvalveüksuste ülesanne Liibanonis on hoida ära osapoolte vaheline olukorra eskaleerumine ning teha koostööd Liibanoni relvajõududega.

Koos staabiohvitseridega teenib alates selle aasta maikuust Liibanonis ligi 40 kaitseväelast, kellest suurema osa moodustas rühmasuurune üksus, mis on komplekteeritud peamiselt Scoutspataljoni A-kompanii baasil. Esimese rotatsiooni kontingendi ülem on kapten Mario Lementa ja rühmaülem nooremleitnant Janari Jaanso.

Eesti jalaväerühm on osa Soome-Iiri pataljonist. Soome-Iiri pataljon on ainus mitmerahvuseline pataljon ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL Liibanonis. Kokku panustab UNIFIL-i hetkel 39 riiki. Aastatel 1996-1997 teenis UNIFIL missioonil Eesti jalaväekompanii.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/8957/eesti-%C3%BCksus-j%C3%B5udis-liibanonist-koju
salvesta: 

29 märts 2020

29 märts 2020 13:07
Muu maailm 29 märts 2020 13:07
29 märts 2020 12:38
Siseuudised 29 märts 2020 12:38
29 märts 2020 12:31
Siseuudised 29 märts 2020 12:31
29 märts 2020 12:16
Siseuudised 29 märts 2020 12:16
29 märts 2020 12:07
Siseuudised 29 märts 2020 12:07
29 märts 2020 10:56
Siseuudised 29 märts 2020 10:56
29 märts 2020 10:51
Siseuudised 29 märts 2020 10:51
29 märts 2020 00:01
Muu maailm 29 märts 2020 00:01

28 märts 2020

28 märts 2020 23:51
Muu maailm 28 märts 2020 23:51
28 märts 2020 21:39
Muu maailm 28 märts 2020 21:39
 
 
 
 
 
  • 13 dets 2015 21:35 Бюллетень предварительной информации о событиях в Эстонии в понедельник, 14 декабря
  • 28 mai 2013 09:34 Интервью с Марко Михкельсоном 20.05.2013
  • 02 mai 2013 09:43 Интервью с Яаком Аавиксоо 23.04.2013
  • 15 apr 2013 09:41 Интервью с Кристийной Оюланд 05.04.2013