.

 
 
 
 

Valitsus kutsub ka 23. jalaväepataljoni reservväelased lisaõppekogunemisele

Valitsus pidas teist päeva järjest telefoniistungi ja otsustas kutsuda eile alanud lisaõppekogunemisele Okas veel 1467 reservväelast 23. jalaväepataljonist. Need on lisaks eile kutse saanud 61. tagalapataljoni reservväelastele. Kokku on saanud kutse enam kui 2200 reservväelast. Mõlema üksuse lisaõppekogunemine kestab nädala lõpuni.

Lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga, sest vahetu julgeolekuoht Eestile puudub jätkuvalt.


Täna kutsutakse kaitseväe juhataja ettepanekul lisaõppekogunemisele lisaks eile kutse saanud 61. tagalapataljonile ka 23. kergjalaväepataljoni reservüksuse reservväelased.23. kergjalaväepataljoni reservväelased on kohustatud ilmuma viivitamatult Kaitseväe Akadeemia matkekeskusesse, mis asub Tartu linnas Raatuse 110.Esmakordselt kutsutakse lisaõppekogunemisele mitu üksust järjestikustel päevadel. Eile õppusele kutsutud 61. tagalapataljon on kriitilise tähtsusega riigikaitsesüsteemi toimimisel – just need reservväelased tagavad, et täna kutsutud 23. kergjalaväepataljon ning teised üksused oleks kiirelt valmis võitlema.Reservväelased saavad kontrollida, kas nemad on lisaõppekogunemisele kutsutute seas, kaitseväekohustuslaste registrist www.kaitsevaeteenistus.ee . 23. kergjalaväepataljoni reservväelased saavad lisainfot telefonilt 717 5010.Lisaõppekogunemise Okas 2019 eesmärk on valmiduskontroll, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemiseni.Kaitseväe ülesanne on tagada, et riik oleks valmis kõikideks olukordadeks, ka nendeks, mille realiseerumise tõenäosus on väike. Kaitsevägi peab olema valmis Eestit kaitsma ning seda õppustel harjutama.Eesti reservarmeele tuginev riigikaitsemudel on tõestanud elujõudu ja tõhusust heidutusvahendina. Julgeolek ei teki iseenesest, seepärast peab Eesti korraldama ka rahuajal regulaarselt õppuseid, et säilitada ja tõsta reservstruktuuri kiirreageerimise võimet.Kaitsevägi kutsub regulaarselt reservväelasi pika, 120-päevase, etteteatamisega suurematele ja väiksematele õppekogunemistele nagu Siil ja Kevadtorm.


http://www.mil.ee/et/arhiiv/10847/valitsus-kutsub-ka-23.-jalav%C3%A4epataljoni-reservv%C3%A4elased-lisa%C3%B5ppekogunemisele
salvesta: 

08 juuli 2020

08 juuli 2020 19:26
Siseuudised 08 juuli 2020 19:26
08 juuli 2020 18:58
Muu maailm 08 juuli 2020 18:58
08 juuli 2020 10:36
Siseuudised 08 juuli 2020 10:36
08 juuli 2020 04:11
Muu maailm 08 juuli 2020 04:11
08 juuli 2020 01:38
Muu maailm 08 juuli 2020 01:38

07 juuli 2020

07 juuli 2020 23:07
Venemaa, SRÜ ja Gruusia 07 juuli 2020 23:07
07 juuli 2020 22:20
Muu maailm 07 juuli 2020 22:20
07 juuli 2020 19:46
Muu maailm 07 juuli 2020 19:46
07 juuli 2020 19:20
Siseuudised 07 juuli 2020 19:20
 
 
 
 
 
  • 13 dets 2015 21:35 Бюллетень предварительной информации о событиях в Эстонии в понедельник, 14 декабря
  • 28 mai 2013 09:34 Интервью с Марко Михкельсоном 20.05.2013
  • 02 mai 2013 09:43 Интервью с Яаком Аавиксоо 23.04.2013
  • 15 apr 2013 09:41 Интервью с Кристийной Оюланд 05.04.2013